สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอเชิญคนไทยในรัฐนิวยอร์ก และรัฐในเขตอาณา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวา มหาราช

และขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงนามถวายพระพร

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

.

Royal Thai Consulate General

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comOffice Hours

Monday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission : 9:00 am-12:00 pm

Collection : 1:30 pm-4:00 pm (next day) 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Legalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Thai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-11:30 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Official Holidays 2014

Official Holidays 2015

Recommend this page on:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com