.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ในโอกาสนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชน

และประชาชน ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

.

คลิ๊ก...ชมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2557-2558
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[...]
Adobe Acrobat document [1.3 MB]

.

.

.

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล"

เขียนปณิธานที่จะทำความดี...เพื่อถวายแด่ในหลวง

.

"ปณิธานความดี" คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดีๆ

ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธารนั้น

จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้สังคมดีขึ้น

โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศต่อไป

"ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุำหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวาย     "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาสามปีที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558-2560

ด้วยการตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานนั้น และเพื่อสร้างพลังในการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
รายละเอียดโครงการปณิธานความดี.pdf
Adobe Acrobat document [492.6 KB]

.

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเขียนการ์ดปณิธานแห่งความดี...ปีมหามงคล เพื่อนำมาติดที่ต้นไม้แห่งความดีที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

.

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

.

ายพรพงศ์ กนิษฐานนท์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะเป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสุดความสามารถ

 

นางใจสมาน กนิษฐานนท์
เมือง/มลรัฐ  นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะเป็นคนดีของสังคม

 

นส.วรรัตน์ พิริยานสรณ์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

นายนิพนธ์ คำโย
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง บริจาคช่วยเหลือโรงเรียนเด็กตาบอด/เด็กพิเศษ คิดดี ทำดี พูดดี 

 

นายสุชาติ แก้วชาญศิลป์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะตั้งใจปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 

ปรียาภรณ์ มาริโน
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ปฏิบัติตนเป็นคนดี รักษาศีล 5

 

นายสมโภช อาจิยวัตร

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะให้ความช่วยเหลือทุกคนและตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด

 

ภาสินี สร้อยโมรี

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่

 

นายนราธิป กลิ่นศรีสุข
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง รู้จักพอเพียง

 

นายชลธิศ เข็มเพชร
เมือง/มลรัฐ New York, USA
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตลอดเวลาจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ และทุกๆวัน ก็จะบอกตัวเองตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาว่า วันนี้..จะทำอะไรเพื่อคนอื่น เพื่อช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้คนมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะในนิวยอร์ก หรือรัฐอื่นๆ หรือแม้แต่ในประเทศไทย จะเอาใจของพวกเขา มาใส่ใจเรา จะช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ นี่คือความตั้งใจที่สำนึกอยู่ตลอดเวลา ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุอยู่กับพวกเราไปให้นานแสนนาน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ

 

ดวงตา ฮิปส์คินด์

เมือง/มลรัฐ Cincinnati, Ohio
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง  พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความเมตตา กรุณา ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่ข้ารองพระบาทได้เห็นตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน

 

นายสัญญา ทรัพย์สอาด
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนและภาษีประชาชน

 

นายประเสริฐ สิทธิปัญญาพันธ์
เมือง/มลรัฐ  นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 

นายโชคชัย คุณวรเวทย์
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และดำเนินชีวิตตามพระราชดำรัสของในหลวง

 

อชิตา วุฒิศักดิ์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ค
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง  ทรงพระเจริญ

 

treenualnuch prasertsoot
เมือง/มลรัฐ Brookline MA
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

.

.

.

ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง

โดย...ประภัสสร เสวิกุล

 

.

คืนวันก่อน วิทยุ อสมท.คลื่น 90.25 สนทนากับผมถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผมบังเกิดความประทับใจครั้งแรกต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กและได้เห็นภาพที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498 มีภาพที่คุณยายคนหนึ่งมาเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัว ในหลวงทรงก้มพระองค์ลงไปรับดอกบัวจากมือคุณยายด้วยพระพักตร์ที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ภาพนั้นติดตาผมมาจนทุกวันนี้ ผมทราบในเวลาต่อมาว่า คุณยายคนนั้นชื่อแม่เฒ่าคุ้ม เป็นชาวจังหวัดนครพนม และดอกบัวสายสามดอกที่นำมาทูลเกล้าฯ ถวายนั้นแม่เฒ่าเตรียมมาตั้งแต่เช้า แต่กว่าในหลวงจะเสด็จฯ มาถึงดอกบัวก็เหี่ยวเฉา แต่พระองค์มิได้ทรงรังเกียจแม้แต่น้อย

 

ผู้ดำเนินรายการถามว่า ครอบครัวมีส่วนในการปลูกฝังความรักในหลวงอย่างไรบ้าง ผมได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยที่ผมยังเล็กๆ ไม่มีโทรทัศน์และรายการข่าวในพระราชสำนักอย่างทุกวันนี้ แต่ก็มีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะพาผมไปชมเสมอ ทำให้ได้ติดตามพระราชกรณียกิจและได้เห็นพระราชจริยวัตรของในหลวงมาตั้งแต่นั้น

 

เนื่องจากผมเคยรับราชการที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการจึงถามถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของคนไทยและคนต่างประเทศในประเทศที่ผมเคยประจำการ สำหรับเรื่องนี้ผมยืนยันได้ว่าคนไทยในต่างประเทศมีความจงรักภักดีและความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น และติดตามข่าวคราวต่างๆ เกี่ยวกับในหลวงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับในหลวงที่ทางสถานทูตจัดขึ้นด้วยความเต็มใจมิได้ขาด ทั้งงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานฉลองสิริราชสมบัติ เป็นต้น เมื่อทราบว่าในหลวงทรงพระประชวรก็จะเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยจิตใจที่ห่วงกังวล

 

สำหรับชาวต่างประเทศนั้น โดยที่โลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร คนในประเทศต่างๆ จึงมีโอกาสได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ในหลวงทรงบำเพ็ญเพื่อช่วยให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ผมคิดว่าในสายตาของชาวต่างประเทศในหลวงมิได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์และสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของคนไทยเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกด้วย

 

แล้วก็มาถึงคำถามที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในระยะนี้ นั่นคือ “ทำไมเราถึงรักในหลวง" ผมคิดว่าก่อนอื่นเราควรจะต้องตั้งคำถามในเชิงกลับกันว่า "ก็ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง?" ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่วิเศษสุดและประเสริฐยิ่ง ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาล ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวงเมื่อพระองค์ท่านทรงรักเราทุกคน สำหรับผม ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักตัวเอง ตั้งแต่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบ การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักความพอเพียงและพอดี ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักคนอื่น โดยปราศจากอคติหรือฉันทาคติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม แม้กระทั่งลัทธิการเมือง ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักธรรมชาติ รักป่าไม้ รักต้นน้ำลำธาร รักผืนดิน รักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ

 

พระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย น้ำพักน้ำแรง มันสมอง และหยาดเหงื่อ ของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์

 

แล้วทำไมผมถึงจะไม่รักในหลวงล่ะครับ...

.

.

ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

.

ในหลวงในดวงใจ...โดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

.

.

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง "ยายบุญมา" และ "คำอธิฐาน"

.

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

Royal Thai Consulate General

Office Hours

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comMonday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission Visa : 9:00 am-12:00 pm

Collection Visa : 1:30 pm-4:00 pm (next day)

 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-3:30 pmLegalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pmThai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-12:00 am and 1:30 pm-3:30 pm

Official Holidays 2016

เว็บไซต์ที่น่าสนใจของหน่วยราชการไทยในนิวยอร์ก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
Thai Trade Center, New York, U.S.A

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

Office of the Economic (BOI)

 

Think Asia, Invest Thailand

Office Headquarters

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก

NEW YORK Tourism Authority of Thailand

 

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ค

 

Download "Street Food Bangkok"  App @ App Store and Play Store Fee!

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com