ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นตัวแทนประเทศไทย โดยให้บริการและช่วยเหลือคนไทยในนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียง โดยมีเขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 10 รัฐ ได้แก่ NEW YORK, NEW JERSEY, PENNSYLVANIA, OHIO, CONNECTICUT, MASSACHUSETTS, NEW HAMPSHIRE,RHODE ISLAND, VERMONT, MAINE

 

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

.

"Thai-American National Internship Program in Washington D.C.

                  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "Thai-American National Internship Program in Washington D.C."   (คลิ๊กชมรายละเอียด)

Thai-American National Internship Program in Washington D.C.
Announce-Mar-16-2015-View.pdf
Adobe Acrobat document [248.1 KB]

.

Unbeatable Business Opportunities in Thailand

.

งานให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2558

                  รายละเอียดการให้บริการงานกงสุลสัญจรในปี 2558   (คลิ๊กชมรายละเอียด)

.

HOTLINE...สายด่วนเพื่อคนไทย!

                     HOTLINE สายด่วนเพื่อคนไทย กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนและจำเป็น

.

การตรวจลงตราเพื่อการประชุมสัมมนาและแสดงสินค้า (MICE)

                  เนื่องจากมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการขอรับการตรวจลงตราของบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการประชุมสัมมนาและแสดงสินค้า (MICE) ซึ่งขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตราประเภทที่เหมาะสมสำหรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE (คลิ๊กชมรายละเอียดได้จากไฟล์ JPEG)

MICE Thai.jpg
JPG image [2.4 MB]

.

"เสนอแนวคิดการปฏิรูป"

                  ขอเชิญชวนคนไทยในต่างประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง ๑๑ ด้าน ผ่านเว็บไซต์ http://rfm2.mod.go.th เพื่อจะได้นำข้อมูลและแนวความคิดต่างๆ ที่ได้รับจากภาคประชาชนมาสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย (คลิ๊กชมรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น)

.

ประกาศติดตามตัว นส.ชุลี ยังสุข

.

ข้อมูลและข้อเสนอแนะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

.

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                  ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (คลิ๊กชมรายละเอียด)

.

การให้บริการด้านงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

                  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดทำช่องทางในการแจ้งปัญหาและข้อติดขัดในกรณีที่ประชาชนยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ได้ทำระบบไปแล้ว (คลิ๊กชมรายละเอียดได้ที่ไฟล์ PDF)

.

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

.

.

เรื่องการแต่งกายในการติดต่อกับทางราชการ (สถานกงสุลฯ)

                  ท่านที่ต้องการเดินทางมาติดต่อราชการกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ

.

สาระน่ารู้ 

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

safe.pdf
Adobe Acrobat document [320.8 KB]

.

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

.

Royal Thai Consulate General

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comOffice Hours

Monday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission : 9:00 am-12:00 pm

Collection : 1:30 pm-4:00 pm (next day) 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Legalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Thai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-12:00 am and 1:30 pm-4:00 pm

Official Holidays 2015

Recommend this page on:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com