.

.

ประกาศงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เชิญชวนประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

.

แถลงรูปตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ 
อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ 
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง 
ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี 
พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่า ทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ

มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพ
นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงสท์องอยู่ทั้งซ้าย - ขวา

ว่าทรงงามสง่า ดังราชหงส์ทอง

หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์ อันมี ดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ 

มีพรรณมอครามปนทอง 

ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง

การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและ พ.ศ. (พุทธศักราช) ๒๕๕๙

ระบายพื้นด้วยสีหงชาด (ชมพู) อันเป็นศรีของวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา 
ดังมีเลขมหามงคลเขียน อยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย

อันเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา (ป.จิตฺตลตา) จิตรลดาวัลย์นี้

ตามตำราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน

ชื่อสวน ๑ ใน ๔ แห่ง ของพระอินทร์ หมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนาวนิเวศน์สถานชื่อ

พระตำหนักจิตรลดาฯ อันเป็นที่ประทับเถาว์ไม้นี้ ว่าเป็นเถาว์ไม้แห่งความหวังดุจด้วย

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความหวังแห่งชนทั่วไปยังชนให้ชื่นใจเหือดหาย

จากยากไร้ทรงกอปรศิลปและวิชาชีพพระราชทานให้ ประชาราษฎร์จึงน้อมใจ

 

ถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่ง

ออกแบบโดย อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร
นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร.

.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีพระภิกษุไทยและพระภิกษุนานาชาติจากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาจำนวน 109 รูป ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงาน ทีมประเทศไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนครนิวยอร์ก ประธานสมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรฯ

งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

.

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

Royal Thai Consulate General

Office Hours

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comMonday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission Visa : 9:00 am-12:00 pm

Collection Visa : 1:30 pm-4:00 pm (next day)

 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-3:30 pmLegalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pmThai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-12:00 am and 1:30 pm-3:30 pm

Official Holidays 2016

เว็บไซต์ที่น่าสนใจของหน่วยราชการไทยในนิวยอร์ก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
Thai Trade Center, New York, U.S.A

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

Office of the Economic (BOI)

 

Think Asia, Invest Thailand

Office Headquarters

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก

NEW YORK Tourism Authority of Thailand

 

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ค

 

Download "Street Food Bangkok"  App @ App Store and Play Store Fee!

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com