สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอเชิญคนไทยในรัฐนิวยอร์ก และรัฐในเขตอาณา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงนามถวายพระพร

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

Royal Thai Consulate General

Office Hours

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comMonday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission : 9:00 am-12:00 pm

Collection : 1:30 pm-4:00 pm (next day) 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Legalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pm

Thai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-12:00 am and 1:30 pm-4:00 pm

Official Holidays 2015

เว็บไซต์ที่น่าสนใจของหน่วยราชการไทยในนิวยอร์ก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
Thai Trade Center, New York, U.S.A

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

Office of the Economic (BOI)

 

Think Asia, Invest Thailand

Office Headquarters

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก

NEW YORK Tourism Authority of Thailand

 

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ค

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com