THAI CONSULATE ACTIVITIES 2018

ภาพกิจกรรมปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารและกรรมการ ธพส. เยี่ยม สกญ. ณ นครนิวยอร์ก เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในสหรัฐฯ ตลอดจนรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ สกญ. ณ นครนิวยอร์กโดย กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ และ กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกงสุลยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ และสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คริสตจักรชุมชนไทยเพรสไบทีเรียน (Forest Hills) นครนิวยอร์ก ได้จัดงานฉลองครบ 16 ปีแห่งการก่อตั้งคริสตจักรฯ ซึ่งกสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และภรรยา ได้เข้าร่วมด้วย โดยมีศาสนจารย์ สมบุญ เทศน์สาลี และ อจ. จอมสุรางค์ เทศน์สาลี ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ในปัจจุบันให้แก่ชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก ที่วัดพุทธไทยถาวรฯ ย่าน Elmhurst โดยเชิญทีมทนายความประกอบด้วย คุณจันทิมา (จอย) โชคลอยแก้ว และ คุณนิษานาท (มีมี่) สุภาพ โรลลิ่ง ซึ่งได้รายงานประเด็นความเคลื่อนไหวสำคัญต่างๆ และนาย Murad Khan Ahmed ทนายความด้านตรวจคนเข้าเมืองร่วมให้ความรู้ข้อกฎหมาย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ผู้เข้าร่วมฟังในโอกาสดังกล่าวด้วย

ทีมประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก นำโดย กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมรอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ นพดล ทองมี ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ และ กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเดินทางมาราชการที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ.ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง กับผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ฯ นำโดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ ตำแหน่ง First Executive Vice President และนางพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ตำแหน่ง First Senior Vice President ซึ่งเดินทางจากประเทศไทย มาให้คำแนะนำแนวอาชีพนักการธนาคารยุคใหม่ แก่นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ณ โรงแรม Double Tree ในแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ข้าราชการ และผู้แทนชุมชนไทย มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากชุมชนไทยในนครนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงให้ครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยจากไฟไหม้บ้านในย่านเอ็มเฮิร์ทส์ นครนิวยอร์ก เป็นเงินจำนวน 5000 ดอลลาร์สหรัฐ

กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครนิวยอร์ก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่19 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นาย Daniel Dromm สมาชิกสภาเทศบาลนครนิวยอร์ก ได้ไปเยี่ยมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไทยที่ประสบอัคคีภัยที่ย่าน Elmhurst ซึ่งพำนักชั่วคราวอยู่ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม โดยนาย Dromm ได้ให้เสนอให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางของทางการท้องถิ่นในเขตที่นาย Dromm ดูแล เป็นเงินค่าเช่าบ้าน 1 เดือน ให้แก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว โดยจะประสานองค์กรท้องถิ่นจัดหาเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนที่จำเป็นให้แก่ทุกครอบครัวด้วย

นอกจากนั้น สำนักงานของนาย Dromm กำลังประสานกับหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อหาทางช่วยให้กลุ่มคนไทยผู้ประสบภัยได้รับการชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายจากเพลิงไหม้ด้วย

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมหารือกับ นาย Dromm เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีพตามปกติได้โดยเร็วโดยมีนางบุญญาพร ดำรักษ์และ นายยุทธนา ลิ่มเลิศวาที สมาชิกชุมชนไทยร่วมหารือด้วย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้พบกับ Mr. Sandeep Chakravorty กสญ.อินเดียประจำนครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ไทยและอินเดียในนครนิวยอร์ก

เมื่อคืนวันที่ 15 ม.ค. 2561 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งบริเวณหลังร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปไลน์ ซอย Petite Ave. ย่าน Elmhurst รัฐนิวยอร์ก โดยบ้านดังกล่าวมีคนไทยอาศัยอยู่ 12 คน (2 ครอบครัว มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุด้วย) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยม/สอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้มอบเงินจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินและได้ประสานกับวัดพุทธไทยถาวรวนารามนิวยอร์ก ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุเพื่อขอให้วัดฯ เตรียมที่พักชั่วคราวให้ในบ้านพักรับรองของวัดฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการออกเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนที่ถูกทำลายหรือสูญหายในเพลิงไหม้ 
ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนไทยในย่าน Elmhurst ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ภายใต้การนำของคุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ และคุณไพโรจน์ ปักษาษิณประธานและรองประธานศูนย์ฯ ได้จัด “พิธีไหว้ครู” เพื่อให้เยาวชนไทยที่ได้รับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย ฯลฯ จากศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคณาจารย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ศูนย์ฯ ถือปฏิบัติตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีเยาวชนไทย ซึ่งเกิดและเติบโตในนครนิวยอร์ก และเมืองใกล้เคียง ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมทั้งนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก และนางวัฒนา เพ็ชรพรประภาส ภริยาก็ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งจัดที่ Woodside Community School PS 339 นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ในทุกวันอาทิตย์

ดร. วีรชัย พลาศรัย ออท. ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร Ms.Ana Lucy Cabral Petersen กงสุลใหญ่บราซิลประจำนครนิวยอร์ก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่กำลังจะไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมด้วยที่ร้านอาหารไทย The Nuaa ในแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสและครอบครัว ร่วมงานทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นำโดย กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 1 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วย รอง. กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ และนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ 31 ปีศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก และงานส่งท้ายปีเก่าฉลองปีใหม่โดยคุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ และคุณไพโรจน์ ปักษาษิณ ประธานและรองประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยฯ ให้การต้อนรับ

คลิ๊กชม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอด

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com