ภาพกิจกรรม

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวา มหาราช ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

งานกฐินพระราชทาน วัดนวมินทรราชูทิศฯ

งานกฐินสามัคคี วัดบอสตันพุทธวราราม

งานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

งานกฐินพระราชทาน และสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานกฐินพระราชทาน และงานสวดพระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ 

ชมการแสดงวงออเคสตร้าเยาวชนไทย จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในงานแสดง วิน ออเคสตร้า (เครื่องดนตรีชนิดเป่าและตี โดยไม่มีเครื่องสาย) จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม ซึ่งเดินทางมาโชว์ความสามารถและเข้าแข่งขันออเคสตร้าที่นิวยอร์ก

งานกฐินสามัคคี วัดนิวยอร์คธัมมาราม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในงานกฐินวัดนิวยอร์คธัมมาราม โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมงคลเทพมุนี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

กงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยี่ยมการฝึกสอนมวยไทยที่ Five Points Academy

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกสอนมวยไทยที่ Five Points Academy โดยมี Arjan Simon Bargess (ซ้ายสุด) เจ้าของยิมเป็นผู้ให้การต้อนรับ

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียน กศน. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมคาราวะกงสุลใหญ่ฯ

เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำนครนิวยอร์กเข้าเยี่ยมคาราวะ กงสุลใหญ่รัศมี จิตต์ธรรม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 

งาน 92Y Street Fair 2013

งาน 92Y Street Fair 2013 (Photo Booth)

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com