สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

+ สถานที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลขที่ 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

(อยู่ระหว่าง 1st Ave และ 2nd Ave)

โทร.    212-754-1770 (งานด้านกงสุล)

         212-754-2536 / 212-754-2538 (สำนักงาน)

แฟ็กซ์. 212-754-1907เว็บไซต์ www.thaicgny.com

อีเมล์ info@thaicgny.com

+ การให้บริการงานด้านกงสุล

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. และ 13.30-17.00 น. โดยแบ่งเวลาการบริการในแผนกต่างๆ ดั้งนี้

 

งานหนังสือเดินทาง

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-16.00 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

 

งานตรวจลงตรา

เปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ รับวีซ่าคืนตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. (ในวันถัดไป)

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 303

 

งานสัญชาติและนิติกรณ์

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

+ การเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway Train)

                   - ขึ้นรถไฟฟ้าสาย E หรือ M มาลงที่สถานี Lexington & 53 Street (สถานกงสุลตั้งอยู่บน 52nd Street ระหว่าง 1st กับ 2nd Avenue)

 

รถยนต์ส่วนตัว (Car)

                  - สำหรับ GPS ให้ใส่ที่อยู่ดังนี้...  351 E 52nd Street Manhattan NY 10022

                  - มีบริการที่จอดรถเอกชนตรงข้ามสถานกงสุลฯ ในราคา 6 ชั่วโมง 25 เหรียญ (ต้องมาถึงก่อน 9.00 น. เช้า)

                  - กรณีที่มาหลัง 9.00 น. เช้า จะคิดราคาเป็นชั่วโมง ประมาณชั่วโมงละ 20 เหรียญ

                  - มีที่จอดรถบริการริมถนน (Meter) บนถนน 1 Avenue  ชั่วโมง 3.50 เหรียญ 

+ Official Holidays 2018

+ Official Holidays 2019

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2561

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com