ทำเนียบข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

กงสุลใหญ่ นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

Consul General Mr.Nipon Petchpornprapas

 

 

 

 

 

 

รองกงสุลใหญ่ นาย..................................

Deputy Consul General ...................................

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ

Consul Mrs.Yupawan Premchit Taniguchi

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นายสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย

Consul Mr.Somchai Suksawat-amnuay

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com