ทำเนียบข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

กงสุลใหญ่ นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

Consul General Mr.Nipon Petchpornprapas

 

 

 

 

 

 

 รองกงสุลใหญ่ น.ส.สุวนิจ สมบัติพิบูลย์

Deputy Consul General Suwanit Sombatpiboon

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ

Consul Mrs.Yupawan Premchit Taniguchi

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นายสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย

Consul Mr.Somchai Suksawat-amnuay

คลิ๊กชม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอด

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com