ตรวจสอบสถานะของผู้ที่รอรับหนังสือเดินทาง

(แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการเปิดหน้าเว็บไซด์)

วิธีการตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทาง

  1. ตรวจสอบระยะเวลาที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทางจากใบเสร็จหรือใบรับเล่มที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้
  2. เมื่อทราบเดือนที่มาทำหนังสือเดินทางแล้ว คลิีกไปที่ ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
  3. กรณีที่มีข้อความบริเวณหลังเลขที่คำร้องและชื่อว่า "เล่มมาแล้ว" สามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ  
  4. กรณีที่ส่งกลับทาง Mail ถ้ามีคำว่า "Mail ออกแล้ว" ก็นำ Tracking Number ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ไปเช็คสถานะของเล่มได้ที่ Post Office หรือเว็บไซต์ของทาง Post Office
  5. กรณีที่เล่มหนังสือเดินทางของท่านยังไม่มา ขอให้รอตรวจสอบรายชื่อในสัปดาห์ต่อไป 
  6. เจ้าหน้าที่จะ Update สถานะของหนังสือเดินทางทุกๆ 2-3วัน หรือทุกสัปดาห์
  7. ในกรณีที่ต้องรีบใช้หนังสือเดินทางด่วน...คลิ๊ก

คลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

***ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561

สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ย.2561
Nov 2018.pdf
Adobe Acrobat document [137.1 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ต.ค.2561
Oct 2018.pdf
Adobe Acrobat document [225.2 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ย.2561
Sep 2018.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ส.ค. 2561
Aug 2018.pdf
Adobe Acrobat document [185.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ค.2561
July 2018.pdf
Adobe Acrobat document [168.7 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มิ.ย.2561
Jun 2018.pdf
Adobe Acrobat document [181.3 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ค.2561
May 2018.pdf
Adobe Acrobat document [232.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน เม.ย.2561
Apil 2018.pdf
Adobe Acrobat document [160.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มี.ค.2561
Mar 2018.pdf
Adobe Acrobat document [172.8 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.พ.2561
Feb 2018.pdf
Adobe Acrobat document [155.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ม.ค. 2561
Jan 2018.pdf
Adobe Acrobat document [165.0 KB]

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2561

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com