๒๘ กรกฎาคม ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา 
ข้าพระพุทธเจ้า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และประชาชนคนไทยในเขตอาณาทั้ง ๑๐ รัฐ 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี 
และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
โปรดคุ้มครองให้ใต้ฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 
มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอด 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงนามถวายพระพร

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

4/20/2015

ภาสินี สร้อยโมรี

คำถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

4/19/2015

Ingon Billings

คำถวายพระพร: Long live your Royal highness

 

4/13/2015

ภัทรีพรรณ แซ่โหงว
คำถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 

4/9/2015

Hunt Famiy
คำถวายพระพร: Long Live Our Loved Princess

 

4/7/2015

Woothchai chomkhwamsuk
คำถวายพระพร: ทรงพระเจริญ

Yannaphol Kaewbaidhoon
คำถวายพระพร: ทรงพระเจริญครับ

 

4/4/2015

นางแสงสุรี เทย์เลอร์
คำถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงมีพระพลานัยที่สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นายประวัติ์วงศ์ /นางสุปราณี ถิระวัฒน์
คำถวายพระพร: ขอให้พระองค์มีพระชนม์ยืนนาน

 

4/3/2015

สิทธิพงษ์. ผู้พัฒน์และครอบครัว
คำถวายพระพร: ขอทรงพระเจริญยิ่ง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

วีรวรรณ งามไพบูลย์สมบัติ
คำถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เครียดไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ

 

4/2/2015

Supaporn McCullough
คำถวายพระพร: ขอให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัยปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

 

4/1/2015

อิงอร นามศิริ [Billings]
คำถวายพระพร: ทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน

- ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามที่จัดไว้บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘

 

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com