งานตรวจลงตรา

เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : 303

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com