ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ประกาศล่าสุด

+ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สกญ. และ บ้านพัก กสญ.

+ เรื่องผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

คลิ๊กชม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอด

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com