หน้าภาษาไทย

+ Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand

คลิ๊กอ่าน...รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนต่างชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร ได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้

"Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand" 2/6/2018
Countries entitled....pdf
Adobe Acrobat document [236.3 KB]

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com