หน้าภาษาไทย

+ Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand

คลิ๊กอ่าน...รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนต่างชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร ได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้

"Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand" 2/6/2018
Countries entitled....pdf
Adobe Acrobat document [236.3 KB]

คลิ๊กชม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอด

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com