ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและชุมชนไทยในเมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐใกล้เคียงเข้าเฝ้าในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ห้อง Rose Garden ชั้น 19 โรงแรม Hyatt at the Bellevue (ที่อยู่ 200 S Broad St., Philadelphia, PA 19102) เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ในโอกาสเสด็จเยือนนครนิวยอร์กและรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อทอดพระเนตรงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรอบงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ท่านที่ต้องการรูปภาพสามารถ Download

โดยการคลิ๊กที่เม้าท์ด้านขวา

และทำการ copy จากภาพที่ต้องการได้

ลำดับที่ 1-15

ลำดับที่ 16-30

ลำดับที่ 31-45

ลำดับที่ 46-60

ลำดับที่ 61-75

ลำดับที่ 76-90

ลำดับที่ 91-110

ลำดับที่ 111-130

ลำดับที่ 131-164

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com