สาระน่ารู้ 

+ บทความน่ารู้ต่างๆ 

.

+ ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

.

+ การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

.

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com