สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

+ Latest measures for entering Thailand during COVID-19 situation / Visa and Certificate of Entry (COE)

COE Registration for travellers to Samui Plus and Phuket Sandbox start now

+ มาตราการเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงโควิด-19 / การลงทะเบียนและการกักตั

ผู้ประสงค์จะเดินทางเข้า Samui Plus และ Phuket Sandbox สามารถลงทะเบียนขอรับ COE ได้แล้ว

 
Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions