มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2564 คลิก https://www.facebook.com/463629180365219/posts/4588839964510766/?d=n

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2564 (สำหรับการเดินทางเข้าโครงการ Sandbox) https://www.facebook.com/463629180365219/posts/4630645240330238/?d=n

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กขอประชาสัมพันธ์รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

       According to the recent announcement from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, please find the list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand and the guidelines for entering Thailand on 1 November 2021 in the documents below.

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอ COE กรุณาติดต่อหมายเลข 212-754-1770 ext. 308

For more information about COE please contact 212-754-1770 ext. 308

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions