"มาตรการล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย"
ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

 

 

"Entry Measures for Thailand"
effective from 11 Janauary 2022

 

 

"มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย"

ณ วันที่ 8 มกราคม 2565

 

1. ให้คงระงับการลงทะเบียนใหม่บนระบบ Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางแบบ Test & Go และ Sandbox (ยกเว้นที่ให้ลงทะเบียนได้ตามข้อ 2) ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิ์เดิม 

2. เปิดรับการลงทะเบียนใหม่บนระบบ Thailand Pass  สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เพิ่มเติมจากเดิมที่เปิดลงทะเบียนสำหรับพื้นที่ Sandbox ในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox ในจังหวัดข้างต้น จะต้องมีหลักฐานการชำระค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง (ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 0-1 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6) 

 

 

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน

สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด

และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

"ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

 

1. คนที่ลงทะเบียนแล้ว​และได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ​​

2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติ      จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4. ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR  (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ราชการกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย

ในช่วงโควิด-19 รวมถึงการลงทะเบียนและการกักตัว สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่

Tel. 212-754-1770 ext. 304, 308, 311 (ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กขอประชาสัมพันธ์รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

       According to the recent announcement from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, please find the list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand and the guidelines for entering Thailand on 1 November 2021 in the documents below.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions