ข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่น่าสนใจ...คลิก!

สารจาก...กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ข้อมูลการเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

Smart & Smile

ประชาสัมพันธ์งานของสถานกงสุลใหญ่ฯ

กด Following ใน Facebook เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร...ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Experience Thailand

"Plant-Base Tom Yum"

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
Travelling to Thailand from 1 October 2022 onwards

ต้องการค้นหาข้อมูลงานกงสุลแบบรวดเร็ว...คลิก!

Quickly search for service information.

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย / Entry Schemes for Entering Thailand

งานดูแลและคุ้มครองคนไทย (บ้านไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ ถูกจับ ตกเครื่อง มีเรื่องถูกทำร้าย ฯลฯ)

THAI E-VISA

Please register your visa application online.

 

LEGALIZATION

งานบริการทำบัตรประชาชนใหม่

งานบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

งานบริการด้านทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เช่น สูติบัตร มรณบัตร สมรส หย่า

งานบริการด้านนิติกรณ์ รับรองเอกสาร ทำใบยินยอม มอบอำนาจ รับรองการแปล ฯลฯ

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions