กงสุลสัญจรปี 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอแจ้งกำหนดการเดินทางให้บริการงานกงสุลสัญจรฯ

ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 15.30 น.

ประเภทของงานที่ให้บริการได้แก่

         1. งานหนังสือเดินทางไทย (กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ หนังสือเดินทางสูญหาย และหนังสือเดินทางประเภทอื่นๆ เท่านั้น คลิก...ดูรายละเอียด)

          2. งานบัตรประชาชนไทย

          3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงโควิด-19 การลงทะเบียนและการกักตัว

(สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความต้องการให้ประชาชนในเขตอาณาฯ ได้รับความสะดวกสบายในการทำหนังสือเดินทางและการทำบัตรประชาชน เป็นอันดับแรก ในกรณีฉุกเฉินต้องเดินทางกลับเมืองไทยแบบเร่งด่วน ก็สามารถจะใช้เดินกลับได้ทันทีส่วนงานบริการในด้านอื่นๆ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการพิจารณาจัดมาให้บริการกับทุกท่านในโอกาสต่อไป)

***ขอความกรุณาผู้ที่จะเดินทางมารับบริการงานกงสุลสัญจรฯ ให้ความเคารพสถานที่จัดงาน โดยการแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น

ผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

ในงานกงสลุสัญจรฯ ในครั้งนี้ 

กรุณาลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

โดยจะเปิดให้จองคิวในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 และจะปิดจองคิวในวันที่ 17 มิ.ย. 2564 หรือจนกว่าคิวให้บริการจะเต็มจำนวน

(สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการกับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น)

+ ดูรายละเอียดงานหนังสือเดินทาง

จะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพียง 30 ท่าน

(จองคิวเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)

ดูรายละเอียดงานบัตรประชาชน

จะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพียง 30 ท่าน

(จองคิวเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)

คลิก...จองคิวงานบัตรประชาชน

วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย

รับชมรายละเอียดของวัดมงคลเทพมุนีได้ที่ website และ facebook

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกงสุลสัญจรฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 311

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions