การจัดกงสุลสัญจรในปี 2562

งานกงสุลสัญจรฯ ที่ BOSTON 

ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเลื่อนออกไป

อย่างไม่มีกำหนด ถ้ามีการกำหนดวัน-เวลาที่แน่นอนทางสถานกงสุลใหญ่ฯ

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ : งานบริการกงสุลสัญจรในปี พ.ศ.2562 วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คลิ๊ก REGISTER NOW เพื่อลงทะเบียนงานกงสุลสัญจรฯ

***ผู้ที่ลงทะเบียนงานกงสุลสัญจรฯ

จะต้องเข้ามาตรวจสอบคิวการรับบริการ

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้หลังจากวันปิดรับลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายเเละสะดวกต่อการรับบริการ

ตรวจสอบรายชื่อคิว

รับบริการงานกงสุลสัญจรฯ ที่นี่!

คลิ๊ก...ที่ไฟล์ pdf เพื่อดูลำดับรายชื่อ

ท่านที่ได้รับคิวและไม่ได้รับคิว รวมถึงไม่ได้จองคิวเมื่อถึงจุดรับบริการแล้ว...ต้องทำอย่างไร?

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า (สำหรับงานหนังสือเดินทาง จะรับจองคิวและแจ้งให้ทราบเป็นจำนวน 60 ราย เพื่อสะดวกในการจัดคิวให้บริการ)

 

2. ผู้ที่ไม่ได้รับคิวหรือผู้ที่ไม่ได้จองคิว กรุณาเตรียมเอกสารและเดินทางไปในวันและเวลาให้ที่บริการ ในเวลา 13.00 น. เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการขอรับการบริการต่อจากผู้ที่ได้จองคิว(จำนวน 60 คน)

 

3. คนที่เป็น "บุคคลในบ้านกลาง" จะต้องดำเนินการ "มอบอำนาจ" แก้ไขย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านปกติให้เรียบร้อยก่อน จึงจะรับบริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางได้ (บุคคลในบ้านกลางคือ คนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เมืองไทยหลังใดหลังหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วโดยการถูกคัดชื่อออกจากเจ้าบ้าน หรือ บ้านที่เคยอยู่ครอบครัวได้ขายไปแล้ว แต่ได้ซื้อบ้านใหม่และไม่ได้เอาชื่อใส่เข้าไปด้วย ฯลฯ)

 

4. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

5. ผู้ร้องที่ต้องการทำเรื่องทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ให้เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

6. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับคิวแล้ว จะรวบรวมรายชื่อและแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ ดังนั้นกรุณาเข้ามาดำเนินการตรวจคิวรับบริการด้วยตัวของท่านเองในลำดับต่อไป

 

ในการจัดกงสุลสัญจรฯ

งานที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีที่ไม่มีบัตรฯ จริง ให้ดำเนินการทำบัตรฯ ใหม่)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถใช้สำเนาแทนได้ แต่ถ้าไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
  • เตรียมเงินสดจำนวน 61 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 26 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

  • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว(สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
  • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องจะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกาหรือบิลค่าน้ำค่าไฟที่มีชื่อและที่อยู่ในอเมริกา รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

 

 3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ มอบอำนาจ ฯลฯ

  • เสียค่าธรรมเนียมชุดละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวIf you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com