การจัดกงสุลสัญจรในปี 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ขอแจ้งให้ทราบว่า

ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเดินทางไปให้บริการ

งานกงสุลสัญจรในปี พ.ศ.2563

 

สำหรับประชาชนไทยในเขตอาณาและในรัฐใกล้เคียง

ถ้าต้องการดำเนินการ ทำหนังสือเดินทาง

ทำบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฏร์ และนิติกรณ์ 

กรุณาเดินทางมารับบริการ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อความสะดวกในการบริการ กรุณาดูรายละเอียด ในเว็บไซต์ หรือโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่

ในเรื่องของการเตรียมเอกสาร ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการ

ท่านที่ได้รับคิวและไม่ได้รับคิว รวมถึงไม่ได้จองคิวเมื่อถึงจุดรับบริการแล้ว...ต้องทำอย่างไร?

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า (สำหรับงานหนังสือเดินทาง จะรับจองคิวและแจ้งให้ทราบเป็นจำนวน 60 ราย เพื่อสะดวกในการจัดคิวให้บริการ)

 

2. ผู้ที่ไม่ได้รับคิวหรือผู้ที่ไม่ได้จองคิว กรุณาเตรียมเอกสารและเดินทางไปในวันและเวลาให้ที่บริการ ในเวลา 13.00 น. เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการขอรับการบริการต่อจากผู้ที่ได้จองคิว(จำนวน 60 คน)

 

3. คนที่เป็น "บุคคลในบ้านกลาง" จะต้องดำเนินการ "มอบอำนาจ" แก้ไขย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านปกติให้เรียบร้อยก่อน จึงจะรับบริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางได้ (บุคคลในบ้านกลางคือ คนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เมืองไทยหลังใดหลังหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วโดยการถูกคัดชื่อออกจากเจ้าบ้าน หรือ บ้านที่เคยอยู่ครอบครัวได้ขายไปแล้ว แต่ได้ซื้อบ้านใหม่และไม่ได้เอาชื่อใส่เข้าไปด้วย ฯลฯ)

 

4. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

5. ผู้ร้องที่ต้องการทำเรื่องทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ให้เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

6. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับคิวแล้ว จะรวบรวมรายชื่อและแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ ดังนั้นกรุณาเข้ามาดำเนินการตรวจคิวรับบริการด้วยตัวของท่านเองในลำดับต่อไป

 

ในการจัดกงสุลสัญจรฯ

งานที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีที่ไม่มีบัตรฯ จริง ให้ดำเนินการทำบัตรฯ ใหม่)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถใช้สำเนาแทนได้ แต่ถ้าไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
  • เตรียมเงินสดจำนวน 62 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 27 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

  • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว(สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
  • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องจะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกาหรือบิลค่าน้ำค่าไฟที่มีชื่อและที่อยู่ในอเมริกา รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

 

 3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ มอบอำนาจ ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

  • เสียค่าธรรมเนียมชุดละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า  ฯลฯ

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวOfficial Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions