งานกงสุลสัญจร

งานบริการกงสุลสัญจรในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019)

ยังไม่มีการสรุปว่าจะไปที่ใดบ้าง

กรุณาติดตามในหน้าเว็บไซต์นี้ ถ้ามีความคืบหน้า

เกี่ยวกับงานกงสุลสัญจร จะแจ้งให้ทราบทันที

ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา
 • เตรียมเงินสดจำนวน 61 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 26 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

 • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
 • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่  1) บัตรประชาชน (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด)  2) กรณีบัตรสูญหาย จะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่เสียค่าจัดส่งบัตรกลับทางไปรษณีย์ 8 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี
 • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 12 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี (ค่าทำบัตรใหม่ 4 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งบัตรกลับทางไปรษณีย์ แบบ Priority mail จำนวน 8 ดอลล่าร์)

 

3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ ฯลฯ

 • ให้บริการรับคำร้องขอให้ออกสูติบัตร / มรณบัตร
 • เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เสียค่าจัดส่งบัตรกลับทางไปรษณีย์แบบ Priority mail จำนวน 8 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวลงทะเบียนขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

ณ เมือง.........น รัฐ....................

เปิดรับจองคิวให้บริการตั้งแต่

วันที่ ..................................... เท่านั้น

กรุณากรอกรายละเอียด

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรุณาอ่าน...วิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร

ณ ...........................

วันที่ ...................... เวลา ................... น.

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 

 

2. กรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

3. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ : การแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ สามารถให้ท่านทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้หรือไม่ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลพร้อมคิวบริการให้ท่านทราบต่อไป

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com