การจัดกงสุลสัญจรในปี 2562

1. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (125 North Rd. Bedford, MA 01730) โทร.781-271-0989 / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 11-20 มี.ค. 2562)

 

 

2. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

วัดนวมินทราชูทิศฯ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (382 South St., East Raynham MA 02767) โทร.508-641-8700 / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.-28 มี.ค. 2562)

 

 

3. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

ร้านแม่โขงไทย (161 US Route One Well, ME 04090)

โทร.207-641-8700 / ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ค. 2562)

 

 

4. วันที่ ....... มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ .... มิ.ย. 2562 (วัดปากน้ำอเมริกา 1515 Fishburg Rd., Huber Heights, OH 45424) / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ .... มิ.ย. 2562 (วัดพุทธสามัคคีธรรม 3296 Wathins Rd, Columbus, OH 43207) ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ ......... มิ.ย. 2562)

 

 

5. วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

วัดนวมินทราชูทิศฯ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (382 South St., East Raynham MA 02767) โทร.508-641-8700 / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.-28 มี.ค. 2562)

 

 

6. วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 

วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย (3304 Knights Rd. Bensalem PA 19020) / ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.ค. 2562)

 

 

7. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (125 North Rd. Bedford, MA 01730) โทร.781-271-0989 / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.-3 ก.ย. 2562)

 

 

8. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

วัดนวมินทราชูทิศฯ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (382 South St., East Raynham MA 02767) โทร.508-641-8700 / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 9-19 ก.ย. 2562)

 

หมายเหตุ : งานบริการกงสุลสัญจรในปี พ.ศ.2562 วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คลิ๊ก...ที่ REGISTER NOW เพื่อลงทะเบียนงานกงสุลสัญจรฯ

ตรวจสอบรายชื่อคิว

รับบริการงานกงสุลสัญจรฯ

วัด................ รัฐ....................

วัน...................... 2562

คลิ๊ก...ที่ไฟล์ pdf เพื่อดูลำดับรายชื่อ

ในการจัดกงสุลสัญจรฯ งานที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีที่ไม่มีบัตรฯ จริง ให้ดำเนินการทำบัตรฯ ใหม่)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถใช้สำเนาแทนได้ แต่ถ้าไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
  • เตรียมเงินสดจำนวน 61 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 26 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

  • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว(สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
  • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องจะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกาหรือบิลค่าน้ำค่าไฟที่มีชื่อและที่อยู่ในอเมริกา รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

 

 3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ มอบอำนาจ ฯลฯ

  • เสียค่าธรรมเนียมชุดละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com