งานกงสุลสัญจร

การจัดกงสุลสัญจรในปี 2562 (บางส่วน)

1. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย / ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 14-26 ก.พ. 2562)

 

2. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 11-20 มี.ค. 2562)

 

3. วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

วัดนวมินทราชูทิศ  รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-3 เม.ย. 2562)

 

4. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ / ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.-2 ก.ย. 2562)

 

5. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

วัดนวมินทราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ / ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

(จองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 9-19 ก.ย. 2562)

หมายเหตุ : งานบริการกงสุลสัญจรในปี พ.ศ.2562 ที่ประกาศแจ้งให้ทราบเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น

กรุณาอ่าน...วิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร

ณ วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น.

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า (กรณีผู้ที่ไม่ได้จองคิวจะต้องเดินทางไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในวันงาน และรอให้เจ้าหน้าที่บริการผู้ที่จองคิวให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะให้บริการผู้ที่ไม่ได้จองคิวต่อไป)

 

2. กรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

3. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ : การแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ สามารถให้ท่านทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้หรือไม่ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลพร้อมคิวบริการให้ท่านทราบต่อไป

ลงทะเบียนขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

ณ วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลเวเนีย

เปิดรับจองคิวให้บริการตั้งแต่

วันที่ 14-26 ก.พ. 2562 เท่านั้น

"กรณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน"

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงทะเบียนขอรับบริการกงสุลสัญจร

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีที่ไม่มีบัตรฯ จริง ให้ดำเนินการทำบัตรฯ ใหม่)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถใช้สำเนาแทนได้ แต่ถ้าไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
  • เตรียมเงินสดจำนวน 61 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 26 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

  • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว(สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
  • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องจะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกาหรือบิลค่าน้ำค่าไฟที่มีชื่อและที่อยู่ในอเมริกา รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี 

 3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ มอบอำนาจ ฯลฯ

  • เสียค่าธรรมเนียมชุดละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เสียค่าจัดส่งบัตรกลับทางไปรษณีย์แบบ Priority mail จำนวน 8 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com