THAI CONSULATE ACTIVITIES 2019

ภาพกิจกรรมปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็น พระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศล การมอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีปฯ และการบริจาคเสื้อกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ ในนครนิวยอร์กผ่านองค์กร New York Cares โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและ รัฐใกล้เคียงจำนวนกว่า 250 คน 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ซึ่งพิธีประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล การกล่าวคำถวายราชสดุดี จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดยนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ผู้เข้าร่วมพิธี ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 80 คน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล การจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 150 คน

    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ขอขอบคุณด้วยใจที่มาเที่ยวงาน Experience Thailand 2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ Union Square Park ณ นครนิวยอร์ก ท้ายที่สุดและสำคัญที่สุดคือความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก และ ชุมชนไทยในนครนิวยอร์กที่สนับสนุนการเตรียมการตลอดจนร่วมเป็นเจ้าภาพงานทีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งอาหาร การแสดง ดนตรี และกิจกรรมสันทนาการที่คนท้องถิ่นจะประทับใจความเป็นไทยไปอีกนาน

     We would like to sincerely thank all visitors coming to our cultural festival "Experience Thailand 2019" on last Sunday, Sept. 8, 2019 at the Union Square Park, New York. The event would not be possible without instrumental support from the Royal Thai Government offices in New York and the Thai Community in New York that tirelessly help us preparing the event and entertained visitors with wonderful Thai cuisine, cultural performances, and many fun interactive activities. We hope amazing Thailand would always amaze you.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศล ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก โดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงจำนวนกว่า 150 คน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ และประชาชนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในวัด ตลอดจนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลในเขตพื้นที่ตั้งวัดวชิรธรรมปทีป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 200 คน

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครนิวยอร์ก นำโดยกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมเลี้ยงส่งกิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำนครนิวยอร์ก พร้อมต้อนรับ ณัฐธรรมจูฑศรีพานิช ซึ่งมารับหน้าที่แทนโดยมีรองกงสุลใหญ่ อรรณพ ศูนย์จันทร์ นพดล ทองมี ผอ. อาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ  วรวรรณ นรสุชา ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) จริญญา  เกียรติลัภนชัย ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิริวรรณ ช่วยประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดจัดการธนาคารกรุงเทพฯ สาขานครนิวยอร์ก และกงสุล ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ เข้าร่วม ณ ร้านอาหารไทยผ่องศรี ย่านมิดทาวน์ แมนฮัตตัน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เขตควีนส์ นครนิวยอร์ก ได้จัดงานถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย และในโอกาสนั้น นายยุทธนา ลิ้มเลิศวาที ได้เป็นผู้ประสานนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนิวยอร์ก (NYC Mayor’s Office of Immigration Affairs) มาออกบูธให้คำแนะนำและแจกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่แรงงานต่างชาติ ซึ่งทำงานในนครนิวยอร์กควรทราบด้วย

            อนึ่ง ในวันดังกล่าว วัดอื่น ๆ ในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง อาทิ วัดวชิรธรรมปทีป วัดนิวยอร์กธัมมาราม วัดนวมินทรราชูทิศฯ และวัดมงคลเทพมุนี ก็ได้มีการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเช่นเดียวกัน โดยมีพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.)” รุ่นที่ 23 ของสำนักงานศาลยุติธรรม นำโดย นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องระบบอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยคดีความในสหรัฐฯ ณ สถาบัน Judicial Arbitration & Mediation Service (JAMS) ในแมนฮัตตัน โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ประสานงาน และกงสุลใหญ่ นิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส พร้อมรองกงสุลใหญ่ อรรณพ  ศูนย์จันทร์  ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและบรรยายสรุปภาพรวมภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แก่คณะ ที่ร้านอาหารผ่องศรี โดยมี Lieutenant Commander Detective ทวี เทียนทอง นายตำรวจ NYPD เชื้อสายไทยเข้าร่วมพบปะกับคณะด้วย  

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมภรรยาได้เดินทางไปเยี่ยมวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา ณ เลขที่ 2660 Bedell Road, Grand Island, NY 14072 ซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก โดยมี ดร.พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.9 (นาคหลวง) เป็นหัวหน้าสงฆ์ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ นิพนธ์ฯ ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในบริเวณวัดซึ่งมีพื้่นที่ถึง 40 เอเคอร์ (101 ไร่) โดยทางวัดฯ อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในการซื้อที่ดินของวัดตามกำลังศรัทธาโดยสามารถสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ (716)775-5446 หรือดูจากเวบไซต์ www.watprodketamerica.orgwatprodketusa@gmail.com

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมงาน International Food Festival ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่โปแลนด์ จัดโดยสมาคมกงสุลต่างชาติในนครนิวยอร์ก (The Society of Foreign Consuls in New York-SOFC) โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ประจำชาติต่าง ๆในด้านอาหารและการแสดงประจำชาติ และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตนานาชาติในนครนิวยอร์ก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐฯ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ไทยได้ร่วมจัดโต๊ะแนะนำอาหารไทยคือช่อม่วง ลาบไก่ และขนมมัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดกงสุลสัญจรที่มลรัฐเพนซิลเวเนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กโดยนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่พร้อมด้วยคณะ ได้จัดกงสุลสัญจรที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบ็นซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน รับรองเอกสารและนิติกรณ์ รับจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตร รับจดทะเบียนสมรส-หย่า รวมทั้งการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุล โดยมีพี่น้องชาวไทยในมลรัฐเพนซิลเวเนียรวมทั้งจากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์มารับบริการด้านกงสุลในครั้งนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก 

ในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้พบกับผู้นำชุมชนไทยในมลรัฐเพนซิลเวเนียและเยี่ยมชมงานมหกรรมไทย (Thai Fair) ที่จัดโดยวัดมงคลเทพมุนีและชุมชนไทยในมลรัฐเพนซิลเวเนียโดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชร์พรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาหารไทยและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
คุณชุติกาญจน์ ฮูเวอร์ เจ้าของกิจการนวดแผนไทย “ Sukho Thai Massage” ตั้งอยู่ในเมือง Raleigh รัฐ North Carolina ได้เดินทางมา นครนิวยอร์ก เพื่อเข้ารับรางวัล “Outstanding 50 Asian Americans in Business 2019”ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ศูนย์จัดงาน Cipriani Wall Street นครนิวยอร์ก รางวัล ดังกล่าวมอบโดยองค์กร The Asian 
American Business Development Center (AABCD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในภาคเอกชนของสหรัฐฯ โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนายยุทธนา ลิ้มเลิศวาที ผู้แทนชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์ก ได้ไปร่วมแสดงความยินดีต่อคุณชุติกาญจน์ฯ
ในโอกาสดังกล่าวด้วย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวไทยในสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดกงสุลสัญจรที่รัฐเมน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กโดยนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่พร้อมด้วยคณะ ได้จัดกงสุลสัญจรที่ร้านแม่โขงไทยเมืองออกุนควิท (Ogunquit) รัฐเมน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุบัตรประชาชน รับรองเอกสารและนิติกรณ์ รับจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตร รับจดทะเบียนสมรส-หย่า รวมทั้งการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุล โดยมีพี่น้องชาวไทยในเมือง Ogunquit เมือง Portland รวมทั้งจากรัฐนิวแฮมป์เชียร์มารับบริการด้านกงสุล รวม 80 ราย การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พี่น้องชาวไทยที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ อีกทั้งรัฐเมนอยู่ห่างไกลจากนิวยอร์กมาก การใ้ห้บริการกงสุลสัญจรจึงอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่พำนักอยู่ที่รัฐเมนและรัฐใกล้เคียงเป็นอย่างดี

ในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่พร้อมด้วยคณะยังได้แวะเยี่ยมร้านอาหารไทยและคนไทยที่ทำงานในร้านอาหารไทยในเมือง Ogunquit และเมือง Portland ซึ่งมีร้านอาหารไทยจำนวน 30 ร้าน และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในรัฐเมน นอกจากนี้รองกงสุลใหญ่ยังได้แวะเยี่ยมนักศึกษาไทยที่เดินทางมาทำงานภายใต้โครงการ Work and Travel USA ที่เมือง Ogunquit ซึ่งมีจำนวนกว่า 30 คนในโอกาสนี้ด้วย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนจากสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก พร้อมด้วยคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกชุมชนไทยนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา ร่วมกับนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เวลาท้องถิ่น) ณ The Metropolitan Club of New York โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและเมืองใกล้เคียงกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วม โดยผู้ร่วมพิธีฯ ได้รับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและนำผู้ร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพและเปล่งเสียงถวายพระพรพร้อมกับการดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนั้น ผู้ร่วมพิธีฯ ได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดง รวมถึงลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพิธีเสร็จสิ้นคณะผู้แทนถาวรฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ร่วมพิธีฯ

อนึ่ง The Metropolitan Club of New York เป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ เคยเสด็จเมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๕

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กพิการที่ Richmond Children's Center ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขต Yonkers รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยในโอกาสดังกล่าว นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้มอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการและสนับสนุนศูนย์ฯ และในโอกาสดังกล่าวชุมชนไทยก็ได้ร่วมมอบอาหารแห้งสนับสนุนภารกิจองค์กร ตลอดจนร่วมกับชุมชนไทยมอบอาหารแห้งและขนมแก่เจ้าหน้าหน้าที่และเด็กพิการประจำศูนย์ดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดวัด ณ วัดวชิรธรรมปทีป เขตลองไอส์แลนด์ รัฐนิวยอร์ก โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กเป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนจากสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก พร้อมด้วยคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกชุมชนไทยนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียงกว่า ๓๐๐ คน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร สมาคมกงสุลต่างชาติในนครนิวยอร์ก (The Society of Foreign Consuls in New York- SOFC) ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ร้านอาหารไทย “ผ่องศรี”ในย่านไทม์สแควร์ แมนฮัตตัน โดยมีกงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมจากชาติอื่นๆ ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ประเทศ บัลแกเรีย สาธารณรัฐโดมินิกัน จอร์เจีย คาซัคสถาน ไนจีเรีย เปรู และ เซอร์เบีย

นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยพระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายโจเซฟ เอ.มิลาโน กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ นครบอสตัน พร้อมด้วยภริยา นายตรีรัชต์ (ชาลี) ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ นครบอสตันพร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยในงานสงกรานต์ครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อพระเจดีย์ทราย และรับชมการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนจากโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติด้วย วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดอีกเทศกาลหนึ่งให้สืบทอดเอาไว้ และถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย นอกจากนี้วันที่ 14 เมษายนยังเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสมาพบกัน และทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดย กงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส นายสุภาค โปร่งธุระ รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ พร้อมกงสุล ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ และ กงสุล สมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย เข้าร่วมด้วย โดยพิธีดังกล่าวจัดพร้อมกับงานสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งวัดพุทธไทยถาวรฯ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้ วัด คริสตจักร และสมาคมไทยต่างๆ ก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในวันเดียวกันนี้ เช่น ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ วัดนิวยอร์กธัมมาราม 
วัดมงคลเทพมุนี (รัฐเพนซิลเวเนีย) วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐแมซซาชูเซทส์ ซึ่งรองกงสุลใหญ่ อรรณพ ศูนย์จันทร์ เข้าร่วม) คริสตจักรมหาพร และศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก เป็นต้น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  กงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครนิวยอร์ก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยมี กงสุลฯ ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ เข้าร่วมด้วยที่ร้านอาหารไทย KIIN Thai Eatery ย่านเวสต์ไซด์ แมนฮัตตัน โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในนครนิวยอร์กและหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดโครงการกงสุลสัญจรที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุบัตรประชาชน รับรองเอกสารและนิติกรณ์ รับจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตร รับจดทะเบียนสมรส-หย่า รวมทั้งการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุล โดยมีพี่น้องชาวไทยในเมืองเรย์นแฮม เคมบริดจ์ บอสตันและเมืองใกล้เคียงมารับบริการรวม 80 คน และนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ ได้เข้ากราบนมัสการพระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ด้วย รวมทั้งได้พบและหารือกับคุณศศิวิมล ชำนาญกิจ นายกสมาคมไทยบอสตัน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสมาคมไทยบอสตัน และความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กกับสมาคมไทยบอสตันและได้หารือกับคุณตรีรัชต์ (ชาลี) ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตันเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทยในนครบอสตันและมลรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ซึ่งมีจำนวนมากให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กขอขอบคุณวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่งรวมทั้งคุณศศิวิมล ชำนาญกิจ นายกสมาคมไทยบอสตัน คุณตรีรัชต์ (ชาลี) ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน ที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน จนทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดโครงการกงสุลสัญจรที่วัดบอสตันพุทธวราราม นครบอสตัน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุบัตรประชาชน รับรองเอกสารและนิติกรณ์ บริการทะเบียนราษฎร์ทะเบียนครอบครัว รวมทั้งการให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุล โดยมีพี่น้องชาวไทยในนครบอสตันและเมืองใกล้เคียงมารับบริการรวม 100 คน การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กขอขอบคุณวัดบอสตันพุทธวราราม คุณตรีรัชต์ ชาลี ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ นายกสมาคมไทยบอสตัน ที่มาอำนวยความสะดวกทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจะจัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยนางวัฒนา เพ็ชรพรประภาส  นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ พ.อ.(พิเศษ)จุมภฎ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร และนางกรองทอง นุรักษ์เขต ได้เข้าร่วมนมัสการครบรอบ 28 ปีของคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก (Chour -Thai Reform Church) Yonkers นครนิวยอร์ก โดยมีศาสนาจารย์สมบุญ เทศน์สาลี เป็นผู้นำในพิธีนมัสการพระเจ้าฯ ซึ่งมีคริสตชนชาวไทยและชาวอเมริกัน รวมทั้งชาวไทยพุทธเข้าร่วมนมัสการฯ จำนวนมาก ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนชุมชนไทยได้ร่วมกันถวายเพลงพิเศษ และกงสุลใหญ่ได้เชิญชวนชาวไทยทุกคนเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 และ Mr.David J. Tubiolo, Board Legislators of Westchester County ได้กล่าวสนับสนุนใหัมีการจัดงาน “Thai Day” โดย Westchester County พร้อมให้การสนับสนุนรวมทั้งยินดีให้ใช้ City Hall ของ Westchester County เป็นสถานที่จัดงาน “Thai Day” ในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ กงสุลและนายสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย กงสุล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมีพระครูวิทูรธรรมประกาศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในนครนิวยอร์กเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมสวดมนต์ภาวนาอาราธนาศีลในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ด้วย วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และในโอกาสนี้นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้อ่านประกาศเกียรติคุณรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่าพระครูวิทูรธรรมประกาศ เป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบที่ดีของชาวพุทธ ในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ณ ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก โดย กงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์ในงานร่วมกับแขกรับเชิญอื่นๆ อาทิ Ms. Melinda Kitz ประธานบริหารเขตควีนส์ (Queens Borough President) Mr. John C. Liu วุฒิสมาชิกรัฐสภานิวยอร์ก Ms. Sadia Faizunesa กงสุลใหญ่บังกลาเทศ Mr. Sandeep Chakravorty กงสุลใหญ่อินเดีย
และ Mr. Nick Buron รองประธานกลุ่มห้องสมุดเขตควีนส์ เป็นต้น นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำคณะนาฏศิลป์ไทย นำโดยคุณรัชชิกร โฆษิตเกษมสุข (ครูหลิน) ไปแสดงร่วมกับศิลปินชาติต่าง ๆ ในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน 
อนึ่ง องค์การสหประชาติ กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน International Mother Language Day เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952

การประชุมทีมประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์กโดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ เป็นประธาน นายนพดล ทองมี ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก น.ส.วรวรรณ นรสุชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นายกิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก น.ส มนฑิรา ประคองพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก น.ส.ณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ กงสุล เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก และกงสุลยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ ร่วมแสดงความยินดีกับ Lieutenant Detective Commander Tawee Theantong (ทวี เทียนทอง) นายตำรวจนครนิวยอร์ค (NYPD) เชื้อสายไทยในโอกาสที่ได้รับรางวัลความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ (Achievement Award) จาก Asian Jade Society ซึ่งเป็นสมาคมนายตำรวจนครนิวยอร์กเชื้อสายเอเชีย ในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ภัตตาคาร Jing Fong ในย่านไชน่าทาวน์ แมนฮัตตัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร The Society of Foreign Consuls in New York (SOFC) ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ร้านอาหาร Oda House Georgian Restaurant ร่วมกับ กสญ. ประเทศจอร์เจีย เซอร์เบีย บุลกาเรีย โปแลนด์
คาซัคสถาน เปรู สาธารณรัฐ โดมินิกัน และซาอุดีอาระเบียโดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ SOFC อาทิ การจัดงาน International Women Day และงาน International Food Fair ในช่วงเดือนมีนาคม และ เมษายน 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเอกอัครราชทูต ณกรุงวอชิงตันได้เข้าพบและหารือกับนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์กโดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

นางมานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคม ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 4,400 ดอลลาร์สหรัฐ และ 2,000 บาท ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้รับมอบและ ท่านกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วย กงสุล สมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ขอบคุณในน้ำใจของชาวพยาบาลทุกท่านครับ

วันที่ 14 มกราคม 2562

คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก โดยคุณธเนศ ทองธเนศ ผู้แทน มอบเงินบริจาคพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้านปาบึก ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมี นายอรรณพ ศุนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่เป็นผู้รับมอบ และมีท่านกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมเป็นสักขีพยาน

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com