THAI CONSULATE ACTIVITIES 2019

ภาพกิจกรรมปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยนางวัฒนา เพ็ชรพรประภาส  นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ พ.อ.(พิเศษ)จุมภฎ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร และนางกรองทอง นุรักษ์เขต ได้เข้าร่วมนมัสการครบรอบ 28 ปีของคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก (Chour -Thai Reform Church) Yonkers นครนิวยอร์ก โดยมีศาสนาจารย์สมบุญ เทศน์สาลี เป็นผู้นำในพิธีนมัสการพระเจ้าฯ ซึ่งมีคริสตชนชาวไทยและชาวอเมริกัน รวมทั้งชาวไทยพุทธเข้าร่วมนมัสการฯ จำนวนมาก ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนชุมชนไทยได้ร่วมกันถวายเพลงพิเศษ และกงสุลใหญ่ได้เชิญชวนชาวไทยทุกคนเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 และ Mr.David J. Tubiolo, Board Legislators of Westchester County ได้กล่าวสนับสนุนใหัมีการจัดงาน “Thai Day” โดย Westchester County พร้อมให้การสนับสนุนรวมทั้งยินดีให้ใช้ City Hall ของ Westchester County เป็นสถานที่จัดงาน “Thai Day” ในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ กงสุลและนายสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย กงสุล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมีพระครูวิทูรธรรมประกาศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในนครนิวยอร์กเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมสวดมนต์ภาวนาอาราธนาศีลในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ด้วย วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และในโอกาสนี้นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้อ่านประกาศเกียรติคุณรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่าพระครูวิทูรธรรมประกาศ เป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบที่ดีของชาวพุทธ ในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ณ ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก โดย กงสุลใหญ่ฯ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์ในงานร่วมกับแขกรับเชิญอื่นๆ อาทิ Ms. Melinda Kitz ประธานบริหารเขตควีนส์ (Queens Borough President) Mr. John C. Liu วุฒิสมาชิกรัฐสภานิวยอร์ก Ms. Sadia Faizunesa กงสุลใหญ่บังกลาเทศ Mr. Sandeep Chakravorty กงสุลใหญ่อินเดีย
และ Mr. Nick Buron รองประธานกลุ่มห้องสมุดเขตควีนส์ เป็นต้น นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำคณะนาฏศิลป์ไทย นำโดยคุณรัชชิกร โฆษิตเกษมสุข (ครูหลิน) ไปแสดงร่วมกับศิลปินชาติต่าง ๆ ในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน 
อนึ่ง องค์การสหประชาติ กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน International Mother Language Day เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952

การประชุมทีมประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์กโดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ เป็นประธาน นายนพดล ทองมี ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก น.ส.วรวรรณ นรสุชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นายกิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก น.ส มนฑิรา ประคองพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก น.ส.ณัฐวรรณ เพ็ชรไทยพงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ กงสุล เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก และกงสุลยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ ร่วมแสดงความยินดีกับ Lieutenant Detective Commander Tawee Theantong (ทวี เทียนทอง) นายตำรวจนครนิวยอร์ค (NYPD) เชื้อสายไทยในโอกาสที่ได้รับรางวัลความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ (Achievement Award) จาก Asian Jade Society ซึ่งเป็นสมาคมนายตำรวจนครนิวยอร์กเชื้อสายเอเชีย ในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ภัตตาคาร Jing Fong ในย่านไชน่าทาวน์ แมนฮัตตัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร The Society of Foreign Consuls in New York (SOFC) ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ร้านอาหาร Oda House Georgian Restaurant ร่วมกับ กสญ. ประเทศจอร์เจีย เซอร์เบีย บุลกาเรีย โปแลนด์
คาซัคสถาน เปรู สาธารณรัฐ โดมินิกัน และซาอุดีอาระเบียโดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ SOFC อาทิ การจัดงาน International Women Day และงาน International Food Fair ในช่วงเดือนมีนาคม และ เมษายน 2562

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเอกอัครราชทูต ณกรุงวอชิงตันได้เข้าพบและหารือกับนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์กโดยมีนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

นางมานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคม ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 4,400 ดอลลาร์สหรัฐ และ 2,000 บาท ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้รับมอบและ ท่านกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วย กงสุล สมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ขอบคุณในน้ำใจของชาวพยาบาลทุกท่านครับ

วันที่ 14 มกราคม 2562

คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก โดยคุณธเนศ ทองธเนศ ผู้แทน มอบเงินบริจาคพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้านปาบึก ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยมี นายอรรณพ ศุนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่เป็นผู้รับมอบ และมีท่านกงสุลใหญ่ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมเป็นสักขีพยาน

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com