.

+ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

.

+ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

.

+ จดหมายข่าวสราญรมย์

.

+ รายงานข่าวในรอบเดือนจากหน่วยราชการในนิวยอร์ก

ข่าวสารเศรษฐกิจการค้าในสหรัฐฯ

                 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade Center) ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้าในสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 144

ข่าวสารเศรษฐกิจการค้า
Weekly News 144 (1).pdf
Adobe Acrobat document [482.0 KB]

                 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade Center) ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้าในสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 139

ข่าวสารเศรษฐกิจการค้า
Weekly News 139.pdf
Adobe Acrobat document [386.9 KB]

.

.

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com