การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย

คำกล่าวของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" 25 ธันวาคม 2558

(.........) ส่งเสริมความร่วมมือไทยกับประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศอินเดีย รัสเซีย กลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเรื่องของความร่วมมือทางด้านการเกษตร ประมง สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่น ๆ ที่สองฝ่ายสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมง การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่เรียกว่า IUU fishing มีการตรวจสอบย้อนกลับของการนำเข้า - ส่งออกวัตถุดิบการประมง การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสาร การวิจัยและพัฒนา การประเมินทรัพยากรประมง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น

 

เรื่องประมงนี้ผมเป็นกังวลในเรื่องการตรวจสอบ หรือการที่จะเข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าในต้นเดือน มกราคม ประมาณวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งจะมีคณะทำงานของ IUU เข้ามา ช่วงนี้เราต้องยอมรับในความบกพร่องของเรา ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง เราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย เรื่องการบริหารจัดการ วิธีการ การลงโทษ การดูแลเหยื่อ การตรวจสอบการทำประมงทั้งหมด ทั้งระบบ แล้วก็ดูว่าเขาต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอะไรที่เร่งด่วนในระยะแรกมากที่สุด รัฐบาลทำให้ได้มากที่สุดก็เป็นการดี และทำเสริมในเรื่องที่มีความจำเป็น ทุกอย่างต้องมีเวลาในการแก้ไข ถ้าเวลาน้อยก็แก้ไขได้บางเรื่อง แต่เรื่องอื่นเราก็ต้องทำคู่ขนานไปด้วย เพียงแต่ว่า ผมอยากแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความพยายามอย่างยิ่งยวด มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

 

ในส่วนของการกระทำความผิดทางประมงนั้น ผมไม่อยากให้มองเฉพาะในทะเลอย่างเดียว บนฝั่งเช่นเดียวกัน เพราะว่าการค้าขายผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการประมงก็มาขายบนฝั่งทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศไทย มีทั้งการรับซื้อจากท่าเรือ การแกะกุ้ง การคัดแยกปลา การนำสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแรงงานจำนวนมาก เหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมด ผมได้สั่งการไปแล้ว ทั้งในส่วนของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แล้วก็ให้ คสช. ไปช่วยด้วย จะต้องสรุปสถานการณ์ให้รัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ ถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาทั้งทางบก และทางทะเล รวมความถึงในส่วนที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ทาง IUU ได้เข้มงวดเร่งรัดมา

 

ฝากถึงเรือประมงที่มีขนาดใหญ่กว่า 60 ตันกรอส ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในส่วนที่ต่ำกว่า 60 ตันกรอส ก็ต้องแก้ไขในเรื่องของการจดทะเบียนเรือ การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ในส่วนของประมงขนาดเล็กของเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือแค่ในเรื่องของเครื่องมือการทำประมง อย่าให้มีความขัดแย้งกันอีกเลย สงสารคนจนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องมองภาพรวมของทรัพยากรเราในประเทศด้วย และการไปลงทุน ไปจับสัตว์น้ำ ในน่านน้ำเสรี ในน่านน้ำในอาณาเขตของคนอื่น จะต้องเคารพกฎหมาย เช่นนั้นในภาครวมสินค้าประมงของเราจะไม่สามารถไปขายในประชาคมอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นผลเสียต่อมูลค่าของสินค้าประมงและรายได้ของประเทศเป็นจำนวนมาก

.

ไทยยื่นสัตยาบันสารแห่งอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 อย่างเป็นทางการ

คลิ๊ก...ไทยยื่นสัตยาบันสารแห่งอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างเป็นทางการ (06/09/2016)
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล.pdf
Adobe Acrobat document [125.0 KB]

ไทยยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า

ไทยยื่นภาคยานุวัติสารฯ (05/17/2016)
iuu may 170001.pdf
Adobe Acrobat document [1.0 MB]

สุรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมง IUU

สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมง (03/10/2016)
IUU progress.pdf
Adobe Acrobat document [3.7 MB]

สรุปการปฏิรูประบบการออกใบอนุญาตทำการประมง

คลิ๊ก...อ่านสรุปการปฏิรูประบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (03/10/2016)
license regime.pdf
Adobe Acrobat document [979.7 KB]

"จดหมายจากเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ชี้แจงกรณีการจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานประมงที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยต่อหนังสือพิมพ์  New York Times"

จดหมายจากเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (3/1/2559)
The Opinion Pages.pdf
Adobe Acrobat document [142.5 KB]

ข่าว "Migrant Crackdown Steps up"

คลิ๊ก...อ่านข่าว Migrant Crackdown Steps up (02/17/2016)
migrant cracksown steps up.jpg
JPG image [650.7 KB]

ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย

คลิ๊ก...อ่านขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย (02/08/2016)
IUU 5 Feb.pdf
Adobe Acrobat document [296.9 KB]

ข่าวสารนิเทศ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU)

คลิ๊ก...อ่านความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (02/08/2016)
ข่าวสารนิเทศ 2 กพ 2559.pdf
Adobe Acrobat document [861.5 KB]

ข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกฏระเบียบเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในภาคประมง การดูแลสวัสดิภาพของแรงงานประมง และความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐในเรื่องนี้

คลิ๊ก...อ่านข่าวสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับการออกกฏระเบียบเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กฯ (02/03/2016)
Press Release DC 1 Feb 2016.pdf
Adobe Acrobat document [301.6 KB]

สรุปความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU ในลักษณะ Infographic

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

คลิ๊ก...อ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (01/19/2016)
IUU 19 Jan 2016 Thai Version0001.pdf
Adobe Acrobat document [1.4 MB]

แถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

คลิ๊ก...อ่านแถลงความคืบหน้าการดำเนินการของภาคเอกชนไทยในการแก้ปัญหาการทำประมง IUU และปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานการประมง (01/18/2016)
IUU 18 Jan 2016 thai version0001.pdf
Adobe Acrobat document [863.1 KB]

แถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

คลิ๊ก...อ่านแถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (01/15/2016)
thai.pdf
Adobe Acrobat document [3.3 MB]

.

การป้องกันและแก้ไขปัญหาประมงและการค้ามนุษย์/ การใช้แรงงานบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงนอกน่านน้ำ

คลิ๊ก...อ่านรายละเอียดรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาประมงและการค้ามนุษย์ฯ
IUUF.pdf
Adobe Acrobat document [965.9 KB]

.

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็ก

                 รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจำปี 2014 ของสหรัฐฯ

คลิ๊ก...เพื่ออ่านรายละเอียดเรื่องสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก 2014
สถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก 2014.jpg
JPG image [1.4 MB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com