ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

.

+ ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

         งานเลี้ยงต้อนรับนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

    เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2563 ผู้แทนชุมชนไทยในนครนิวยอร์กนำโดยนางสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก นายก/ผู้แทนสมาคมไทย อาทิ สมาคมชาวเหนือ สมาคมทักษิณ สมาคมไทยอีสาน สมาคมพยาบาล  สมาคมธุรกิจร้านอาหารไทย สมาคมเกษตรศาสตร์ ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย และผู้แทนสื่อมวลชนในนครนิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงต้อนรับนายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

    นายฟาบีโอฯ กล่าวทักทายแนะนำตัวและตอบข้อซักถามของชุมชนไทยที่มาร่วมงาน พร้อมยินดีปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ซึ่งภายในงาน ได้มีการแสดงรำอวยพรของศูนย์วัฒนธรรมฯ และชมรมนาฏศิลป์ฯ 

    On Saturday 5 September 2020, the Thai Communities in New York including Thai Culteral Center, Northern Association, Southern Association, Thai-Esan Association, Thai Nurse Association of Northeastern of America, Thai Dance Association, jointly hosted a welcome dinner to Mr. Fabio Chinda, Consul General in New York and his wife on the occasion of his assumption of new duty.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. 
เคนเนดี้ นครนิวยอร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงในการ
เดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งในวันนี้สามารถดำเนินการด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด และผู้โดยสารคนไทยจะเดินทางโดยสายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ 221 ซึ่งจะเดินทางถึงกรุงโซลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม และเดินทางจากกรุงโซลโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655 ถึงประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.10 น.โดยมีพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางออกจากนครนิวยอร์กพร้อมกับเที่ยวบินนี้ จำนวน 109 คน
การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่าง
ประเทศ ให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ นครนิวยอร์ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยสารการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE 082/KE 651 และสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE 651 จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.45 น.โดยมีผู้โดยสารคนไทยเดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินนี้ จำนวน 192 คน การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

+ วีดีทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

https://drive.google.com/drive/folders/13rek6PB6nCkztSWaxajAzgNQ5F_VeR3C

.

+ Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนต่างชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร

"Countries entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand"
Countries entitled....pdf
Adobe Acrobat document [236.3 KB]

.

+ Cooking Demonstration of 40 Thai Street Food Recipes as Recommended by CNN

มูลนิธิไทยได้ดำเนินโครงการ Cooking Demonstratio of 40 Thai Street Food Recipes as Recommended by CNN โดยอยู่ระหว่างจัดทำวีดีโอสั้นสอนทำอาหารไทย 40 รายการ จากการแนะนำโดยสำนักข่าว CNN และกำหนดเผยแพร่บนเว็บไซต์ youtube ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 รายการ จนครบทั้งหมด 40 รายการ

.

+ Thai American National Internship Program (TANIP)

.

+ "10 Things you will fall in love about Thailand"

.

+ Thailand welcomes U.S. Senate Resolution honoring King Bhumibol Adulyadej

.

+ Thailand and the U.S. Strengthen Partnership to End Child Sexual Exploitation

Thailand and the U.S. Strengthen Partnership to End Child Sexual Exploitation
Press Release - Thailand and the U.S. St[...]
Adobe Acrobat document [301.3 KB]

.

+ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

.

+ UNODC

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีฯ ของ UNODC
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ฯ ของ UNODC
UNODC-Feb-14-2017_1.pdf
Adobe Acrobat document [1.8 MB]

.

+ ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนไทย...เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

                    เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส และเราไม่อาจทราบได้ว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุด้วยตนเองเมื่อใด การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญพอๆ กับการประคองสติสัมปชัญญะเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ตนเองและคนรอบข้างปลอดภัย

                    "ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่พยายามนำเสนอเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย สำหรับคนไทยใน 10 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ (New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Massachusetts, Maine, Vermont, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island) เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเสมอทั้งใน "สภาวะปกติ" และ "สภาวะคับขันที่อาจนำไปสู่เหตุฉุกเฉิน" และจะช่วงเหลือตัวเองในเบื้องต้น รวมถึงจะ Stay in touch กับสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงาน emergency mangement เครือข่าย ครอบครัว เพื่อนฝูง และญาติพี่น้องอย่างไร เพื่อคลายความกังวลของคนที่ห่วงใยคุณทั้งใกล้และไกล

                      นอกจากนี้ยังมี "ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน" ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้เหตุอันตรายต่างๆ เช่น การก่อการร้ายอันน่าวิตกในเมืองใหญ่ โรคระบาดทั้งที่เคยเป็นข่าวและที่กำลังเฝ้าระวังไม่ให้เป็นข่าว รวมถึงภาวะอากาศร้อนและแห้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจจะเกิดไฟไหม้อาคาร/ป่า ไฟฟ้าดับเพราะการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง เป็นต้น

                       เชิญอ่านเนื้อหาสาระทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ www.thaicgny.com เรื่องสาระน่ารู้ ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กด like และช่วยบอกต่อคนที่คุณห่วงใยและห่วงใยคุณ

ปกหน้า-ปกหลัง
Slide1.JPG
JPG File [84.6 KB]
เนื้อหาด้านใน
Slide2.JPG
JPG File [155.3 KB]

.

+ "การทูตประชารัฐ" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.

+ การส่งหรือนำโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

                  การส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (Exporting or Taking Antiques or Objects of Art out of the Kingdom) คลิ๊กชมรายละเอียดที่ไฟล์ art.pdf

art..pdf
.pdf File [1.5 MB]

.

+ HOTLINE...สายด่วนเพื่อคนไทยในเขตอาณา 10 รัฐ

                     HOTLINE สายด่วนเพื่อคนไทย กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนและจำเป็น

.

+ มาตราการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยฯ

                  คลิ๊กชม...มาตรการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไฟล์ PDF

.

.

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com