กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ประจำปี พ.ศ.2563

On Saturday 5 September 2020, the Thai Communities in New York including Thai Culteral Center, Northern Association, Southern Association, Thai-Esan Association, Thai Nurse Association of Northeastern of America, Thai Dance Association, jointly hosted a welcome dinner to Mr. Fabio Chinda, Consul General in New York and his wife on the occasion of his assumption of new duty.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นประธาน โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

        นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล        และนางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล เข้าร่วมงานวันฉลอง การก่อตั้งคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก ครบรอบ 29 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก เขต Yonkers นครนิวยอร์ก
       ในโอกาสนี้ นาย David J. Tubiolo ตำแหน่ง Legislator ของ Westchester County Board of Legislators ได้เข้าร่วมงาน และได้ประกาศเกียรติคุณ คริสตจักรชาวไทยพร้อมกับมอบ Proclamation ของ Westchester County Board of Legislators ให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน CHOUR THAI REFORMED CHURCH DAY ใน Westchester County นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยแห่งนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 29 ปีในโอกาสนี้ด้วย

        เมื่อวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าร่วมงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ณ ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) นครนิวยอร์ก จัดโดยสถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก โดยนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เข้าร่วมพร้อมกับผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ รวมทั้ง Mr. John C. Liu วุฒิสมาชิกแห่งรัฐนิวยอร์ก โดยมี Ms. Sadia Faizunesa กงสุลใหญ่บังกลาเทศ เป็นประธาน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำคณะนาฏศิลป์ไทย นำโดยคุณรัชชิกร โฆษิตเกษมสุข (ครูหลิน) ไปแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับศิลปินชาติต่าง ๆ อาทิ ภูฏาน โคลอมเบีย คอซอวอ และบังกลาเทศในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

         อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน International Mother Language Day เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2495

นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล ได้เข้าร่วมงานวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ St. Mark’s Episcopal Church นครนิวยอร์ก จัดโดย Thai American Society และในโอกาสนี้ได้มีการแนะนำตัวข้าราชการที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่คือ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล และ น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล ในโอกาสนี้ด้วย

นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล และ น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล เข้าร่วมงานทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ นครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีการบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคีและเวียนเทียนประทักษิณเนื่องในวันมาฆบูชาในโอกาสนี้ด้วย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com