กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ประจำปี พ.ศ.2563

        นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ นางสาวภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล        และนางสาวหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล เข้าร่วมงานวันฉลอง การก่อตั้งคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก ครบรอบ 29 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก เขต Yonkers นครนิวยอร์ก
       ในโอกาสนี้ นาย David J. Tubiolo ตำแหน่ง Legislator ของ Westchester County Board of Legislators ได้เข้าร่วมงาน และได้ประกาศเกียรติคุณ คริสตจักรชาวไทยพร้อมกับมอบ Proclamation ของ Westchester County Board of Legislators ให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน CHOUR THAI REFORMED CHURCH DAY ใน Westchester County นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยแห่งนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 29 ปีในโอกาสนี้ด้วย

        เมื่อวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าร่วมงาน “วันภาษาแม่นานาชาติ” (International Mother Language Day) ณ ห้องสมุดควีนส์ (Queens Library) นครนิวยอร์ก จัดโดยสถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศประจำนครนิวยอร์ก โดยนายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ เข้าร่วมพร้อมกับผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ รวมทั้ง Mr. John C. Liu วุฒิสมาชิกแห่งรัฐนิวยอร์ก โดยมี Ms. Sadia Faizunesa กงสุลใหญ่บังกลาเทศ เป็นประธาน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำคณะนาฏศิลป์ไทย นำโดยคุณรัชชิกร โฆษิตเกษมสุข (ครูหลิน) ไปแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับศิลปินชาติต่าง ๆ อาทิ ภูฏาน โคลอมเบีย คอซอวอ และบังกลาเทศในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

         อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน International Mother Language Day เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนชาวบังกลาเทศที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องภาษาถิ่น “บังกลา” (Bangla language) ของตนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2495

นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล ได้เข้าร่วมงานวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ St. Mark’s Episcopal Church นครนิวยอร์ก จัดโดย Thai American Society และในโอกาสนี้ได้มีการแนะนำตัวข้าราชการที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่คือ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล และ น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล ในโอกาสนี้ด้วย

นายอรรณพ ศูนย์จันทร์ รองกงสุลใหญ่ น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ กงสุล และ น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกงสุล เข้าร่วมงานทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ นครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีการบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคีและเวียนเทียนประทักษิณเนื่องในวันมาฆบูชาในโอกาสนี้ด้วย

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com