ภาพกิจกรรม

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวา มหาราช ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

งานกฐินพระราชทาน วัดนวมินทรราชูทิศฯ

งานกฐินสามัคคี วัดบอสตันพุทธวราราม

งานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

งานกฐินพระราชทาน และสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานกฐินพระราชทาน และงานสวดพระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ 

ชมการแสดงวงออเคสตร้าเยาวชนไทย จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในงานแสดง วิน ออเคสตร้า (เครื่องดนตรีชนิดเป่าและตี โดยไม่มีเครื่องสาย) จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม ซึ่งเดินทางมาโชว์ความสามารถและเข้าแข่งขันออเคสตร้าที่นิวยอร์ก

งานกฐินสามัคคี วัดนิวยอร์คธัมมาราม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในงานกฐินวัดนิวยอร์คธัมมาราม โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมงคลเทพมุนี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

กงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยี่ยมการฝึกสอนมวยไทยที่ Five Points Academy

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกสอนมวยไทยที่ Five Points Academy โดยมี Arjan Simon Bargess (ซ้ายสุด) เจ้าของยิมเป็นผู้ให้การต้อนรับ

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

กงสุลใหญ่ฯ มอบแทปเล็ตสื่อการสอนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 และ DVD เรื่อง "ในหลวงของเรา"

ให้กับครูใหญ่โรงเรียน กศน. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน

เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมคาราวะกงสุลใหญ่ฯ

เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำนครนิวยอร์กเข้าเยี่ยมคาราวะ กงสุลใหญ่รัศมี จิตต์ธรรม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 

งาน 92Y Street Fair 2013

งาน 92Y Street Fair 2013 (Photo Booth)

กงสุลใหญ่ฯ มอบคอมพิวเตอร์การสอนภาษาไทย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com