สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

+ สถานที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลขที่ 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

(อยู่ระหว่าง 1st Ave และ 2nd Ave)

 

งานสำนักงาน

โทร.212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770 ต่อหมายเลข

304, 311, 313 : งานธุรการ

309 : เลขากงสุลใหญ่ฯ

 

งานด้านกงสุล

โทร.212-754-1770 ต่อหมายเลข 

304, 305, 311 : ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

300 : งานบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฏร์ 

301 : งานหนังสือเดินทาง 

303 : งานวีซ่า (Visa) (9.00-12.30 น.)

306 : งานนิติกรณ์และรับรองเอกสารต่างๆ

 

แฟ็กซ์ : 212-754-1907อีเมล์ info@thaicgny.com

 

เฟสบุ๊ค : Royal Thai Consulate General NY

+ การให้บริการงานด้านกงสุล

วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันอื่นๆ ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ) โดยแบ่งเวลาต่างๆ ดั้งนี้

 

งานหนังสือเดินทาง 

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

 

งานตรวจลงตรา (VISA)

เปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. และ รับวีซ่าคืนตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. (ในวันถัดไป)

 

งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสารและลายมือชื่อ การมอบอำนาจ)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

 

งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม ขอผ่อนผันทหาร)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.00 น.

+ การเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

1. การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway Train)

         - ขึ้นรถไฟฟ้าสาย E หรือ M มาลงที่สถานี Lexington & 53 Street (สถานกงสุลตั้งอยู่บน 52nd Street ระหว่าง 1st กับ 2nd Avenue)

 

 

2. รถยนต์ส่วนตัว (Car)

         - สำหรับ GPS ให้ใส่ที่อยู่ดังนี้...  351 E 52nd Street Manhattan NY 10022

           - มีบริการที่จอดรถเอกชนตรงข้ามสถานกงสุลฯ ในราคา 6 ชั่วโมง 25 เหรียญ (ต้องมาถึงก่อน 9.00 น. เช้า)

           - กรณีที่มาหลัง 9.00 น. เช้า จะคิดราคาเป็นชั่วโมง ประมาณชั่วโมงละ 20 เหรียญ

           - มีที่จอดรถบริการริมถนน (Meter) บนถนน 1 Avenue  ชั่วโมง 4.50 เหรียญ 

+ Official Holidays 2020

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com