ทำเนียบข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

กงสุลใหญ่ นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

Consul General Mr.Nipon Petchpornprapas

 

 

 

 

 

 

รองกงสุลใหญ่ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์

Deputy Consul General Mr.Annop Soonjan

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ

Consul Mrs.Yupawan Premchit Taniguchi

 

 

 

 

 

 

 กงสุล นายสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย

Consul Mr.Somchai Suksawat-amnuay

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com