ทำเนียบข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

กงสุลใหญ่

Consul General 

 

 

 

 

 

 

รองกงสุลใหญ่ นายอรรณพ ศูนย์จันทร์

Deputy Consul General Mr.Annop Soonjan

 

 

 

 

 

 

 กงสุล น.ส.ภาวินี จันทร์สำราญ

Consul 

 

 

 

 

 

 

 รองกงสุล น.ส.หทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Deputy Consul 

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com