จองคิวเพื่อรับบริการทะเบียนราษฏร์

(แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า)

ตรวจสอบเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับงานบริการแต่ละประเภท

ท่านสามารถส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นเอกสารได้ที่

 

info@thaicgny.com

กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ท่านสามารถจองคิวรับบริการได้ที่นี่

หากต้องการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ (เฉพาะแจ้งเกิด และ แจ้งตาย)

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนจองคิว

 

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions