จองคิวเพื่อรับบริการทะเบียนราษฏร์

(แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า)

ผู้ที่ต้องการจองคิวงานทะเบียนราษฏร์  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ info@thaicgny.com หรือ bangkoksunset@yahoo.com เมื่อท่านได้รับการยืนยันว่าเอกสารครบและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงค่อยดำเนินการจองคิว ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น

ตรวจสอบเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับงานบริการแต่ละประเภท

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions