***เมื่อลงทะเบียนหนังสือเดินทางปกติแล้ว ประมาณ 2-3 สัปดาห์ กรุณาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว กรณีที่ไม่พบชื่อให้จองคิวใหม่ แต่ถ้าพบชื่อแล้วก็คอย ตรวจสอบรายชื่อและวันที่เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง 

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions