กงสุลสัญจรปี 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอแจ้งกำหนดการเดินทางให้บริการงานกงสุลสัญจรฯ

ในวันที่ 21, 22 และ 23 กรกฏาคม 2564

ที่ วัดนวมินทรราชูทิศฯ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซสต์

 กำหนดการให้บริการงานกงสุลสัญจร วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

21 ก.ค. 2564

 

ช่วงบ่าย : ติดตั้งอุปกรณ์และจะเริ่มเปิดให้บริการในเวลาประมาณ 14.00 น.

22 ก.ค. 2564

 

ช่วงเช้า : ทีมงานจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ถึงเวลา 17.00 น.

23 ก.ค. 2564

 

ช่วงเช้า : ทีมงานจะเริ่มให้บริการในเวลา 9.00 น.

 

พักทานอาหาร : 12.00 น.

 

ช่วงบ่าย : จะเปิดให้บริการ

ถึง 15.00 น.

เก็บอุปกรณ์

เดินทางกลับ

New York

ประเภทของงานที่ให้บริการได้แก่

         1. งานหนังสือเดินทางไทย (กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและหนังสือเดินทางสูญหาย เท่านั้น)

          2. งานบัตรประชาชนไทย

          3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงโควิด-19 การลงทะเบียนและการกักตัว

(สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความต้องการให้ประชาชนในเขตกงสุล ได้รับความสะดวกสบายในการทำหนังสือเดินทางและการทำบัตรประชาชน เป็นอันดับแรก ในกรณีฉุกเฉินต้องเดินทางกลับเมืองไทยแบบเร่งด่วนก็สามารถจะใช้เดินกลับได้ทันที ส่วนงานบริการในด้านอื่นๆ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการพิจารณาจัดมาให้บริการกับทุกท่านในโอกาสต่อไป)

***ขอความกรุณาผู้ที่จะเดินทางมารับบริการงานกงสุลสัญจรฯ ให้ความเคารพสถานที่จัดงาน

โดยการแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น

กรุณาลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

เปิดให้จองคิวในวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 และ

จะปิดการจองคิวจนกว่าคิวให้บริการจะเต็มจำนวน

(สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการกับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น)

 

คลิก...เพื่อทำการจองคิวงานบัตรประชาชน

เต็มแล้ว

(FULLY BOOKED)

คลิก...เพื่อทำการจองคิวงานหนังสือเดินทาง

เต็มแล้ว

(FULLY BOOKED)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกงสุลสัญจรฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 311

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions