กงสุลสัญจรปี 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ขอแจ้งกำหนดการเดินทางให้บริการกงสุลสัญจร

ในวันที่ 10, 11 และ 12 พฤศจิกายน 2564

ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซสต์

 กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร วัดนวมินทรราชูทิศฯ นครบอสตัน

10 พ.ย. 2564

 

ช่วงบ่าย : ติดตั้งอุปกรณ์และจะเริ่มเปิดให้บริการในเวลาประมาณ 15.00 น.

11 พ.ย. 2564

 

ช่วงเช้า : ทีมงานจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ถึงเวลา 18.00 น.

12 พ.ย. 2564

 

ช่วงเช้า : ทีมงานจะเริ่มให้บริการในเวลา 9.00 น.

 

พักทานอาหาร : 12.00 น.

 

ช่วงบ่าย : จะเปิดให้บริการ

ถึง 14.00 น.

และเก็บอุปกรณ์

เดินทางกลับ

New York

ประเภทของงานที่ให้บริการได้แก่

         1. งานหนังสือเดินทางไทย (กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและหนังสือเดินทางสูญหาย เท่านั้น)

          2. งานบัตรประชาชนไทย

          3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงโควิด-19 การลงทะเบียนและการกักตัว

(สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความต้องการให้ประชาชนในเขตกงสุลได้รับความสะดวกสบายในการ     ทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนเป็นอันดับแรก ส่วนงานบริการในด้านอื่นๆ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการพิจารณาจัดมาให้บริการกับทุกท่านในโอกาสต่อไป)

***ขอความกรุณาผู้ที่จะเดินทางมารับบริการงานกงสุลสัญจรฯ ให้ความเคารพสถานที่จัดงาน

โดยการแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น

กรุณาลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

เปิดให้จองคิวในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ

จะปิดการจองคิวจนกว่าคิวให้บริการเต็มจำนวน

(สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการกับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกงสุลสัญจรฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 311

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions