ดาว์นโหลดรูปภาพ การรับของพระราชทานจิตอาสา

เฉพาะกิจฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก บริเวณชั้น 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชุดที่ 1 ข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และ คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ชุดที่ 2 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 158 / 63 / 61 / 62 / 150 / 17 / 15 / 7 / 5 / 12

ชุดที่ 3 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 69 / 46 / 47 / 52 / 53 / 160 /48 / 151 / 70 / 16

ชุดที่ 4 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 146 / 126 / 42 / 30 / 28 / 140 / 24 / 156 / 127 / 154

ชุดที่ 5 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 2 / 10 / 9 / 66 / 67 / 35 / 142 / 133 / 132 / 136

ชุดที่ 6 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 134 / 36 / 38 / 37 / 131 / 135 / 3 / 65 / 8 / 147 

ชุดที่ 6 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 164 / 128 / 129 / 163 / 23 / 153 / 141 / 137 / 157 / 51 

ชุดที่ 6 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข / 145 / 60 / 43 / 11 / 25 / นพวรรณ เตจะยา / 22 / 18 / 161 / 13 /

รับของพระราชทานวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 57 / 170 / 173 / 177 / 176 / 49 / 138 / 71 / 174 / 171

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com