พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ในโอกาสนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชน

และประชาชน ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีพระภิกษุไทยและพระภิกษุนานาชาติจากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาจำนวน 109 รูป ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงาน ทีมประเทศไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนครนิวยอร์ก ประธานสมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

.

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

พร้อมใจลงนามถวายพระพร และแต่งกายในชุดสีเหลือง

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี มิถุนายน ๒๕๕๙

ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพร

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดปี ๒๕๕๙

.

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรฯ

งานฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี

ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

.

.

.

 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 70 บาทจำนวน 20 ล้านฉบับ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว

ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นภาพประธานภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ มีความกว้าง 89 มิลลิเมตร ความยาว 162 มิลลิเมตร และมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ที่สำคัญดังนี้

1. ภาพประธานด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูน มีลักษณะคมชัด จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

2. ตัวเลขไทย "๗๐" ที่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพลิกไปมาจะเป็นประกายระยิบระยับ

3. ตัวเลขอารบิก "70" ที่ด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสีเมื่อพลิกไปมา จะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว

4. ภายในรูปพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าธนบัตร มีตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขอารบิก "70" ซ่อนไว้จะมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง

5. ลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วงธปท. จะนำธนบัตรที่ระลึกฯ ออกใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคา 100 บาท รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

.

เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวง

โดยเปิดจำหน่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.59 เป็นต้นไป

เฉพาะส่วนกลางที่หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กรุงเทพ ซอยอารีย์สัมพันธ์

สำหรับส่วนภูมิภาคเปิดจำหน่ายแลกที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

และจำหน่ายผ่านระบบ e-catalog บน www.treasuey.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทร.02-565 7966

และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-278 5641

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดทำแสตมป์ทองเจ็ดเหลี่ยมเทิดไท้ “มหาราชินี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เริ่มจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้จัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยม "เทิดไท้มหาราชินี" เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สี่สีบนฟอยล์เงิน พระฉายาลักษณ์และข้อความ "ประเทศไทย THAILAND 100 บาท BAHT" ปั๊มดุนนูนพร้อมฟอยล์ทองคำ 22 กะรัต เพื่อให้เข้าชุดกับแสตมป์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ราคาดวงละ 100 บาท โดยจะเริ่มจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ราคาดวงละ 100 บาท (เต็มแผ่น 4 ดวง) พร้อมซอง วันแรกจำหน่าย 117 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา นวมินทราชินี ศรีแผ่นดิน” แสดงตราไปรษณียากรที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 25 ชุด 63 ดวง พร้อมข้อมูลประกอบ แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ คือ คู่พระบารมี พระจักรีภูมิพล ยลดอกไม้พระนาม งามพิไล ความภูมิใจเอกลักษณ์ไทย แผ่ไพศาล สร้างงานสานศิลปาชีพ ทุกทั่วถิ่น สืบศักดิ์ศรีมรดกศิลป์ แผ่นดินสยาม ทุกเขตคาม เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี ซึ่งภายในงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย ปี 2559 (THAILAND 2016) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2559 ณ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ประชาชนที่สนใจตราไปรษณียากร “7 รอบ มหาราชินี” ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันแรกจำหน่ายเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 0 2831 3856 , 0 2831 3876 , 0 2573 5463 หรือทางเฟซบุ๊ก stamp in love และทางไลน์ stampinlove

สำหรับผู้ที่ซื้อแสตมป์ 7 เหลี่ยม ฉลอง 7 รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถคู่กันภายในงาน THAILAND 2016 รับฟรีโปสเตอร์ “7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิพลมหาราชา สิริกิติ์มหาราชินี” เป็นภาพแสตมป์ทั้งสองชุดขนาดใหญ่ พิมพ์สี่สีปั๊มนูนเป็นที่ระลึกด้วย

ขอบคุณข้อมูล.สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

คลิ๊ก...ชมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2557-2558
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[...]
Adobe Acrobat document [1.3 MB]

.

.

.

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล"

เขียนปณิธานที่จะทำความดี...เพื่อถวายแด่ในหลวง

.

"ปณิธานความดี" คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดีๆ

ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธารนั้น

จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้สังคมดีขึ้น

โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศต่อไป

"ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุำหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวาย     "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาสามปีที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558-2560

ด้วยการตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานนั้น และเพื่อสร้างพลังในการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
รายละเอียดโครงการปณิธานความดี.pdf
Adobe Acrobat document [492.6 KB]

.

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเขียนการ์ดปณิธานแห่งความดี...ปีมหามงคล เพื่อนำมาติดที่ต้นไม้แห่งความดีที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

.

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

.

ายพรพงศ์ กนิษฐานนท์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะเป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสุดความสามารถ

 

นางใจสมาน กนิษฐานนท์
เมือง/มลรัฐ  นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะเป็นคนดีของสังคม

 

นส.วรรัตน์ พิริยานสรณ์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

นายนิพนธ์ คำโย
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง บริจาคช่วยเหลือโรงเรียนเด็กตาบอด/เด็กพิเศษ คิดดี ทำดี พูดดี 

 

นายสุชาติ แก้วชาญศิลป์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะตั้งใจปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 

ปรียาภรณ์ มาริโน
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ปฏิบัติตนเป็นคนดี รักษาศีล 5

 

นายสมโภช อาจิยวัตร

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะให้ความช่วยเหลือทุกคนและตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุด

 

ภาสินี สร้อยโมรี

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก

ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่

 

นายนราธิป กลิ่นศรีสุข
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง รู้จักพอเพียง

 

นายชลธิศ เข็มเพชร
เมือง/มลรัฐ New York, USA
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ตลอดเวลาจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ และทุกๆวัน ก็จะบอกตัวเองตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาว่า วันนี้..จะทำอะไรเพื่อคนอื่น เพื่อช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้คนมีความสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะในนิวยอร์ก หรือรัฐอื่นๆ หรือแม้แต่ในประเทศไทย จะเอาใจของพวกเขา มาใส่ใจเรา จะช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ นี่คือความตั้งใจที่สำนึกอยู่ตลอดเวลา ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุอยู่กับพวกเราไปให้นานแสนนาน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ

 

ดวงตา ฮิปส์คินด์

เมือง/มลรัฐ Cincinnati, Ohio
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง  พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความเมตตา กรุณา ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่ข้ารองพระบาทได้เห็นตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน

 

นายสัญญา ทรัพย์สอาด
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนและภาษีประชาชน

 

นายประเสริฐ สิทธิปัญญาพันธ์
เมือง/มลรัฐ  นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 

นายโชคชัย คุณวรเวทย์
เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ก
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และดำเนินชีวิตตามพระราชดำรัสของในหลวง

 

อชิตา วุฒิศักดิ์

เมือง/มลรัฐ นิวยอร์ค
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง  ทรงพระเจริญ

 

treenualnuch prasertsoot
เมือง/มลรัฐ Brookline MA
ปณิธานที่จะทำความดีเรื่อง ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

.

.

.

ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง

โดย...ประภัสสร เสวิกุล

 

.

คืนวันก่อน วิทยุ อสมท.คลื่น 90.25 สนทนากับผมถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผมบังเกิดความประทับใจครั้งแรกต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กและได้เห็นภาพที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498 มีภาพที่คุณยายคนหนึ่งมาเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัว ในหลวงทรงก้มพระองค์ลงไปรับดอกบัวจากมือคุณยายด้วยพระพักตร์ที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ภาพนั้นติดตาผมมาจนทุกวันนี้ ผมทราบในเวลาต่อมาว่า คุณยายคนนั้นชื่อแม่เฒ่าคุ้ม เป็นชาวจังหวัดนครพนม และดอกบัวสายสามดอกที่นำมาทูลเกล้าฯ ถวายนั้นแม่เฒ่าเตรียมมาตั้งแต่เช้า แต่กว่าในหลวงจะเสด็จฯ มาถึงดอกบัวก็เหี่ยวเฉา แต่พระองค์มิได้ทรงรังเกียจแม้แต่น้อย

 

ผู้ดำเนินรายการถามว่า ครอบครัวมีส่วนในการปลูกฝังความรักในหลวงอย่างไรบ้าง ผมได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยที่ผมยังเล็กๆ ไม่มีโทรทัศน์และรายการข่าวในพระราชสำนักอย่างทุกวันนี้ แต่ก็มีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นครั้งคราว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะพาผมไปชมเสมอ ทำให้ได้ติดตามพระราชกรณียกิจและได้เห็นพระราชจริยวัตรของในหลวงมาตั้งแต่นั้น

 

เนื่องจากผมเคยรับราชการที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการจึงถามถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของคนไทยและคนต่างประเทศในประเทศที่ผมเคยประจำการ สำหรับเรื่องนี้ผมยืนยันได้ว่าคนไทยในต่างประเทศมีความจงรักภักดีและความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น และติดตามข่าวคราวต่างๆ เกี่ยวกับในหลวงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับในหลวงที่ทางสถานทูตจัดขึ้นด้วยความเต็มใจมิได้ขาด ทั้งงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานฉลองสิริราชสมบัติ เป็นต้น เมื่อทราบว่าในหลวงทรงพระประชวรก็จะเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยจิตใจที่ห่วงกังวล

 

สำหรับชาวต่างประเทศนั้น โดยที่โลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร คนในประเทศต่างๆ จึงมีโอกาสได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ในหลวงทรงบำเพ็ญเพื่อช่วยให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ผมคิดว่าในสายตาของชาวต่างประเทศในหลวงมิได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์และสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของคนไทยเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกด้วย

 

แล้วก็มาถึงคำถามที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในระยะนี้ นั่นคือ “ทำไมเราถึงรักในหลวง" ผมคิดว่าก่อนอื่นเราควรจะต้องตั้งคำถามในเชิงกลับกันว่า "ก็ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง?" ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่วิเศษสุดและประเสริฐยิ่ง ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาล ทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวง เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำไมเราถึงจะไม่รักในหลวงเมื่อพระองค์ท่านทรงรักเราทุกคน สำหรับผม ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักตัวเอง ตั้งแต่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบ การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักความพอเพียงและพอดี ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักคนอื่น โดยปราศจากอคติหรือฉันทาคติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม แม้กระทั่งลัทธิการเมือง ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักธรรมชาติ รักป่าไม้ รักต้นน้ำลำธาร รักผืนดิน รักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ผมรักในหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้ผมรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ

 

พระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย น้ำพักน้ำแรง มันสมอง และหยาดเหงื่อ ของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์

 

แล้วทำไมผมถึงจะไม่รักในหลวงล่ะครับ...

.

.

ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

.

ในหลวงในดวงใจ...โดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

.

.

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง "ยายบุญมา" และ "คำอธิฐาน"

.

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com