.<

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad

 

ตามที่รัฐบาลจะจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ทั้งในและต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

และคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad

ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 14.00 น.

  Flushing Meadows Park นครนิวยอร์ก

และขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

Bike for Dad
in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
to celebrate His Majesty’s 88th birthday anniversary on 5 December 2015
on Friday 11 December 2015 at Flushing Meadows Park, New York City.

The Royal Thai Government is organizing “Bike for Dad”, a cycling event in Thailand in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej to celebrate His Majesty’s 88th birthday anniversary on 5 December 2015 during the period of 11-13 December 2015.

To jointly participate in this auspicious event in honor of His Majesty the King, the Royal Thai Consulate-General in New York and the Permanent Mission of Thailand to the United Nations together with the Thai government agencies and the Thai Community in New York are organizing “Bike for Dad” on Friday 11 December 2015 at 01.00 pm. – 02.00 pm.

at Flushing Meadows Park, New York City. Those who would like to bike at the event, please register at www.thaicgny.com The event program and route detail will be informed soon.

.<

.<

การประกวดภาพถ่าย "ปั่นเพื่อพ่อ...Bike for Dad"

(เฉพาะคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ)

คลิ๊กเพื่อชมรายละเอียดการประกวดภาพถ่าย "ปั่นเพื่อพ่อ...Bike for Dad"
การประกวดภาพถ่าย.pdf
Adobe Acrobat document [585.5 KB]

.<

.<

Bike Route เส้นทางการปั่นจักรยาน

.<

.<

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad

.<

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

แบบฟอร์มลงทะเบียน (Bike for Dad registration menu)

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กรุณากด Send form หลังจากที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

.<

หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดหารถจักรยานให้

ค่าเช่า $15.00 / คัน การจ่ายเงินค่าเช่าจักรยาน ทำได้ 2 ช่องทาง

1. จ่ายเป็นเงินสด จำนวน $15.00 ที่ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

2. ส่ง Money Order จำนวน $15.00 มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 351 East 52nd St., New York, NY 10022

* หากเป็นไปได้ กรุณาหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสด ณ สถานที่จัดงานเพราะอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรม*

 

Request a rental bike by the Consulate-General. 

Rental fee $15.00/each. Payment options as follow.

1. Cash $15.00 at the Consulate-General's office.

2. Mail $15.00 money order to 351 East 52nd St., New York, NY 10022

*Please avoid paying cash $15.00 at the event venue as it might cause delay for the activity*

.<

ขั้นตอนที่ 2 (Next Step)

                  ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/National ID Card หรือหนังสือเดินทางให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หรือที่ Email: RSVP@thaicgny.com หรือ Fax.212-754-1907 ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งชื่อของผู้ที่ลงทะเบียน ขอรับพระราชทานเสื้อปั่นจักรยาน ซึ่งจะได้รับในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 กรณีที่ลงทะเบียนหลังจาก     วันดังกล่าว ไม่สามารถยืนยันว่าจะได้รับพระราชทานเสื้อปั่นจักรยานหรือไม่ (Submit a copy of ID or Passport to the Royal Thai Consulate-General address 351 E.52nd St., New York, NY 10022 OR fax 212-754-1770 OR email RSVP@thaicgny.com by Wednesday October 28, 2015. Those who register later will not be guaranteed for the shirt with event logo provided by the organizer.)

                  ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ทางอินเตอร์เน็ต สามารถ download แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ (ไฟล์ .pdf ด้านล่าง) กรุณากรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ส่งมาที่ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งชื่อของผู้ที่ลงทะเบียน ขอรับพระราชทานเสื้อปั่นจักรยาน ซึ่งจะได้รับในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

.<

.<

"หลังวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจสามารถลงเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ได้ แต่ไม่สามารถยืนยันว่าจะได้รับพระราชทานเสื้อปั่นจักรยานหรือไม่ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ สถานที่นัดพบ การรับจักรยาน และรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป"

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com