ตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระยะที่ 3)

กรุณาคลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว จำนวน 522 ราย ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาเข้าไปจองคิวได้ที่

ลงทะเบียนจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ

ตรวจสอบรายชื่อจองคิว นสด.
check name 3.pdf
Adobe Acrobat document [296.2 KB]

ตรวจสอบวันที่รับบริการ

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระยะที่ 3)

กรุณาคลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF

เพื่อตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการหนังสือเดินทางระยะที่ 3

โดยเริ่มต้นสัปดาห์แรกจำนวนวันละ 5 ราย (คิวลำดับ 1-10)

ประกาศรายชื่อและวันที่เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
คิววันที่เข้ามาทำ pp.pdf
Adobe Acrobat document [65.3 KB]

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com