(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563)

คลิก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อ 2536/2020

สถานะหนังสือเดินทางเดือน ธ.ค. 2563
Dec 2020.pdf
Adobe Acrobat document [124.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ย. 2563
Nov 2020.pdf
Adobe Acrobat document [159.3 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ต.ค. 2563
Oct 2020.pdf
Adobe Acrobat document [307.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ย. 2563
Sep 2020.pdf
Adobe Acrobat document [197.2 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ค. 2563
Jul 2020.pdf
Adobe Acrobat document [96.6 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มิ.ย. 2563
Jun 2020.pdf
Adobe Acrobat document [106.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ส.ค. 2563
Aug 2020.pdf
Adobe Acrobat document [118.9 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ค. 2563
May 2020.pdf
Adobe Acrobat document [94.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มี.ค. 2563
Mar 2020.pdf
Adobe Acrobat document [129.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.พ. 2563
Feb 2020.pdf
Adobe Acrobat document [170.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ม.ค. 2563
Jan 2020.pdf
Adobe Acrobat document [196.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions