ตรวจสอบสถานะของผู้ที่รอรับหนังสือเดินทาง

(แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการเปิดหน้าเว็บไซด์)

วิธีการตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทาง

  1. ตรวจสอบระยะเวลาที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทางจากใบเสร็จหรือใบรับเล่มที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้
  2. เมื่อทราบเดือนที่มาทำหนังสือเดินทางแล้ว คลิ๊กไปที่ ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
  3. กรณีที่มีข้อความบริเวณหลังเลขที่คำร้องและชื่อว่า "เล่มมาแล้ว" สามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ  
  4. กรณีที่ส่งกลับทาง Mail ถ้ามีคำว่า "Mail ออกแล้ว" รอประมาณ 3-4 วัน ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ให้นำ Tracking Number ไปเช็คสถานะของเล่มได้ที่ Post Office หรือเว็บไซต์ของทาง USPS
  5. กรณีที่เล่มหนังสือเดินทางของท่านยังไม่มา ขอให้รอตรวจสอบรายชื่อในสัปดาห์ต่อไป 
  6. เจ้าหน้าที่จะ Update สถานะของหนังสือเดินทางทุกๆ สัปดาห์
  7. ในกรณีที่ต้องรีบใช้หนังสือเดินทางด่วน...คลิ๊ก

คลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563)

ปี 2563 / 2020

สถานะหนังสือเดินทางเดือน มิ.ย. 2563
Jun 2020.pdf
Adobe Acrobat document [104.6 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ค. 2563
May 2020.pdf
Adobe Acrobat document [94.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มี.ค. 2563
Mar 2020.pdf
Adobe Acrobat document [128.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.พ. 2563
Feb 2020.pdf
Adobe Acrobat document [172.1 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ม.ค. 2563
Jan 2020.pdf
Adobe Acrobat document [198.5 KB]

.

ปี 2562 / 2019

สถานะหนังสือเดินทางเดือน ธ.ค. 2562
Dec 2019.pdf
Adobe Acrobat document [189.3 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ย. 2562
Nov 2019.pdf
Adobe Acrobat document [161.1 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ต.ค. 2562
Oct 2019.pdf
Adobe Acrobat document [180.8 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ย. 2562
Sep 2019.pdf
Adobe Acrobat document [167.9 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ส.ค. 2562
Aug 2019.pdf
Adobe Acrobat document [174.7 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ค. 2562
July 2019.pdf
Adobe Acrobat document [246.9 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มิ.ย. 2562
Jun 2019.pdf
Adobe Acrobat document [212.2 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ค. 2562
May 2019.pdf
Adobe Acrobat document [162.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน เม.ย.2562
April 2019.pdf
Adobe Acrobat document [194.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มี.ค. 2562
Mar 2019.pdf
Adobe Acrobat document [257.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.พ. 2562
Feb 2019.pdf
Adobe Acrobat document [172.8 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ม.ค. 2562
Jan 2019.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]

ปี 2561 / 2018

สถานะหนังสือเดินทางเดือน ธ.ค. 2561
Dec 2018.pdf
Adobe Acrobat document [142.3 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ย.2561
Nov 2018.pdf
Adobe Acrobat document [140.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ต.ค.2561
Oct 2018.pdf
Adobe Acrobat document [224.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ย.2561
Sep 2018.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ส.ค. 2561
Aug 2018.pdf
Adobe Acrobat document [185.0 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.ค.2561
July 2018.pdf
Adobe Acrobat document [168.7 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มิ.ย.2561
Jun 2018.pdf
Adobe Acrobat document [181.3 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน พ.ค.2561
May 2018.pdf
Adobe Acrobat document [232.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน เม.ย.2561
Apil 2018.pdf
Adobe Acrobat document [160.5 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน มี.ค.2561
Mar 2018.pdf
Adobe Acrobat document [172.8 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ก.พ.2561
Feb 2018.pdf
Adobe Acrobat document [155.4 KB]
สถานะหนังสือเดินทางเดือน ม.ค. 2561
Jan 2018.pdf
Adobe Acrobat document [165.0 KB]

ผู้ใดทราบที่อยู่หรือรู้จัก ช่วยกรุกณาแจ้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ทราบว่า หนังสือเดินทางที่ทำไว้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ปัจจุบันทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำเล่มส่งมาให้แล้ว สามารถเดินทางมารับเล่มได้หรือติดต่อ Tel.212-754-1770 Ext. 301 / 304 / 311

- น.ส. สินีนาฏ คีรีวงค์ (ทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2519)

 

- คุณประเสริฐ สงเคราะห์ (ทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2013)

 

- คุณสุชาติ อรกิจ (ทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2016)

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com