*เนื่องด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ปิดทำการชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16-30 มีนาคม 2563

ซึ่งจะเปิดทำการอีกครั้ง 

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ท่านที่ต้องการรับเล่มหนังสือเดินทาง

กรุณาเดินทางมาติดต่อรับเล่มได้

ในวันอังคาร 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com