- รับฟังคลิปภาพและเสียงจากทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการขอใบสูติบัตร (แจ้งเกิด)

ขออภัยในความไม่สะดวก

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง งานลงทะเบียนจองคิวทำบัตรประชาชน

กงสุลสัญจรฯ วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย

กงสุลสัญจรฯ 2564

วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย

             "ตัวอย่างคำแปลฟอร์มเอกสารทะเบียนราษฎร์ การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่นๆ (โปรดคลิกลิงค์ข้างล้าง) เพื่อประกอบการแปลให้สอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับเอกสารภาษาไทย โดยตัวอย่างคำแปลนี้เป็นเพียงแนวทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องในการจัดทำเอกสารคำแปลเพื่อนำมารับรองกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ผู้ร้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำคำแปล"

"ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทย"... คลิกที่นี่

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

ทะเบียนราษฏร์

งานทะเบียนราษฏร์

เช่น ทำสูติบัตร ทำใบมรณะบัตร จดทะเบียนสมรส

จดทะเบียนหย่า ฯลฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพียง 15 ท่าน

(จองคิวเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)

นิติกรณ์

งานนิติกรณ์

จะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพียง 15 ท่าน

(จองคิวเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Visa and COE application

LEGALIZATION APPLICATION FORM
legalization form.pdf
Adobe Acrobat document [39.8 KB]

กรุณาอ่านก่อนที่จะจองคิวทำหนังสือเดินทางครับ!

ด้วยนโยบายของท่านกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ต้องการให้คนไทยได้รับความสะดวกและบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาระบบการจองคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ให้ผู้ที่ต้องการสามารถเลือกวันและช่วงเวลาในต้องการเข้ารับบริการได้ มี e-mail ส่งไปแจ้งให้กับผู้ที่จองคิวได้ทราบว่าการจองคิวได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และยังมี e-mail พิเศษที่คอยแจ้งเตือนให้เข้ามารับบริการ รวมถึงสามารถลดงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการทำรายชื่อ จัดคิว และโพสแจ้งในทุกสัปดาห์ โดยระบบการจองคิวใหม่นี้ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ดังนั้นท่านที่ต้องการจองคิวเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้จองคิวกับระบบใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับท่านที่ได้จองคิวทำหนังสือเดินทางไปแล้ว (ก่อนวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2563) ทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดคิวโพสรายชื่อเข้ารับบริการให้ท่านได้ตรวจสอบด้วยตนเองต่อไป

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-17.00 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ

หรือต้องการจะรับบริการเพิ่มเติม

ให้เดินทางไป ณ จุดรับบริการ

ในเวลา 13.00 น.

เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

1. บริการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีที่ไม่มีบัตรฯ จริง ให้ดำเนินการทำบัตรฯ ใหม่)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย สามารถใช้สำเนาแทนได้ แต่ถ้าไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
  • เตรียมเงินสดจำนวน 61 ดอลล่าร์ (เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน 35.00 ดอลล่าร์ และค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ Express mail จำนวน 26 ดอลล่าร์ (กรณาเตรียมให้พอดีและเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

  • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว(สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้)
  • บัตรประชาชนหมดอายุและมีบัตรมาแสดงเพื่อดำเนินการทำบัตรใหม่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ในกรณี บัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องจะต้องนำหนังสือเดินทางไทย และ ID.ของทางอเมริกาหรือบิลค่าน้ำค่าไฟที่มีชื่อและที่อยู่ในอเมริกา รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี 

 3. งานนิติกรณ์ เช่น การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ มอบอำนาจ ฯลฯ

  • เสียค่าธรรมเนียมชุดละ 15 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

4. งานด้านทะเบียนราษฏร์ เช่น การใบออกสูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เสียค่าจัดส่งบัตรกลับทางไปรษณีย์แบบ Priority mail จำนวน 8 ดอลล่าร์ กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดี

 

5. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ เช่น การออกวีซ่าเข้าประเทศไทย งานดูแลคุ้มครองคนไทย การรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าว- ผู้ที่ต้องรับบริการงานกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

- การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ คือไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

- เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ............ (สิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อรายชื่อเต็มจำนวนแล้ว)

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

หมายเหตุ : ขณะนี้การจองคิวเต็มจำนวนแล้ว ประชาชนท่านใดที่ต้องการจะรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนเพิ่มเติม ก็ขอให้เดินทางไปต่อคิวรับบริการได้ เพียงแต่การให้บริการนั้น ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการกับท่านที่ได้จองคิวมาก่อน เมื่อผู้ที่จองคิวได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว ถึงจะให้บริการผู้ที่ไม่ได้จองคิวต่อไป

m

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions