กงสุลสัญจรปี 2565

CONNECTICUT

ณ ร้านอาหาร Samurai Noodle Bar & Grill

ที่อยู่ 27 W Main St, Mystic, CT 06355

วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 

MASSACHUSETTS

ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ เมืองเรย์นแฮม

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

PENNSYLVANIA

ณ วัดมงคลเทพมุนี

เมืองเบ็นซาเล็ม/ฟิลาเดลเฟีย 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

...................

..................................

วัน.....................................

..................

..................................

วัน.....................................

กงสุลสัญจรปี 2564

PENNSYLVANIA

วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

MASSACHUSETTS

วัดนวมินทรราชูทิศฯ เมืองเรย์นแฮม

วันพุธที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

OHIO

วัดปากน้ำอเมริกา เมืองเดตัน

วันพุธที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

MASSACHUSETTS

วัดนวมินทราชูทิศฯ เมืองเรย์นแฮม

วันพุธที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions