งานคุ้มครองคนไทย

                    ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, New Hampshire, Maine ที่ได้รับความเดือดร้อน  เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ที่พักอาศัยไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ ถูก Immigration จับส่งกลับประเทศไทย  เป็นต้น

+ กดที่เครื่องหมาย HELP เพื่อส่งข้อความถึงสถานกงสลุใหญ่ฯ

 

+ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านงานคุ้มครองคนไทย 

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (ในเวลาราชการ) 

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 306

+ แจ้งเหตุ Hotline สายด่วนเพื่อคนไทย

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 10.00 น. (นอกเวลาราชการ)

วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ)

 หมายเลขติดต่อ โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions