งานคุ้มครองคนไทย

                    ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, New Hampshire, Maine ที่ได้รับความเดือดร้อน  เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ที่พักอาศัยไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ ถูก Immigration จับส่งกลับประเทศไทย  เป็นต้น

+ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านงานคุ้มครองคนไทย 

โทร. 212-754-1770 : ต่อ 311 (ในเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

+ แจ้งเหตุ Hotline สายด่วนเพื่อคนไทย (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 10.00 น. (นอกเวลาราชการ)

วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ)

 หมายเลขติดต่อ โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

+ ส่งข้อความถึงสถานกงสลุใหญ่ฯ ที่อีเมล์ info@thaicgny.com

 

+ Inbox ข้อความในเพจของ Facebook : Royal Thai Consulate General New York

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions