งานทะเบียนราษฏร์

            ให้บริการการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การหย่าต่างสำนักฯ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย ฯลฯ 

!! คำเตือน !!

สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีกรุณาลงทะเบียนจองคิว (Appointment) งานด้านทะเบียนราษฏร์ ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานกงสุล!!! ได้ที่ Menu ด้านบน !!!

+ ระยะเวลาการให้บริการ

 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ)

คำร้องขอทำทะเบียนราษฏร์

คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306 ในเวลา 13.00 น. -16.00 น.

(กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำบัตรประชาชน จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

หรือ e-mail : info@thaicgny.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions