การจดทะเบียนหย่า

 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont 

+ หลักเกณฑ์

  • ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางมาจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
  • ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับการจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 

1. คำร้องนิติกรณ์ (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ด้านล่าง)

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

2. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า แบบฟอร์มทะเบียนหย่า (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ด้านล่าง)

คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า.jpg
JPG image [572.2 KB]
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า.jpg
JPG image [559.9 KB]

3. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) ของทั้ง 2 ฝ่าย

 

4. บัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยของฝ่ายที่มีสัญชาติไทย และ Identification Card และ Passport ของคู่หย่าที่เป็นคนต่างชาติ พร้อมทำสำเนาอย่างละ 1 ชุด

 

5. ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

 

6. คู่หย่าจะต้องนำพยานบุคคลจำนวน 2 ราย (เป็นคนไทยและต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาเป็นหลักฐานด้วย) เพื่อเซ็นชื่อเป็นพยานในวันหย่า

 

7. เมื่อเอกสารทุกอย่างครบถ้วน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารทุกอย่างส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่ e-mail:yong@thaicgny.com

 

8. เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งต่อท่านว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel.212-754-1770 ext. 301

 

9. "หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือกรอกคำร้องไม่ถูกต้องภายใน 2 สัปดาห์ (15 วัน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยื่นตรวจเอกสารของท่าน โดยท่านจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใหม่ และในขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงการตรวจสอบเอกสารเท่านั้น มิใช่การยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการจดทะเบียนหย่าแต่อย่างใด" 

 

10. ไม่มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

  1. หมายเหตุ : ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้า-นามสกุล จะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เมืองไทย โดยสามารถเดินทางไปเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยไปดำเนินการเปลี่ยนให้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้) เมื่อการเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ มาดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ และทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการจองคิวเพื่อขอจดทะเบียนหย่า  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า ฯลฯ) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ e-mail: yong@thaicgny.com 

 

เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตัวจริงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็สามารถโทรนัดวันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวยื่นเรื่องได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น (เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานด้านนิติกรณ์ในวันพุธและวันศุกร์)

 

นัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel.212-754-1770 ext. 301

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร

Tel. 212-754-1770 ext. 301 

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions