การจดทะเบียนหย่า

+ หลักเกณฑ์

+ หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงของทั้ง 2 ฝ่าย 
  2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่ายพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด 
  3. ใบเปลี่ยนชื่อและ / หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
  4. แบบฟอร์มคำร้องในการขอจดทะเบียนหย่า (คำร้องนิติกรณ์, คำร้องขอจดทะเบียนหย่า, แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า)
  5. คู่หย่าจะต้องนำพยานบุคคลจำนวน 2 ราย (เป็นคนไทยและต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาเป็นหลักฐานด้วย) เพื่อเซ็นชื่อเป็นพยานในวันหย่า

 หมายเหตุ : ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฯลฯ กับทางที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่เมืองไทย

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ info@thaicgny.com หรือ bangkoksunset@yahoo.com เมื่อท่านได้รับการยืนยันว่าเอกสารครบและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น

วิธีส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบและการจองคิว 

เปิดเฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วเท่านั้น)

  • กรุณาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : bangkoksunset@yahoo.com หรือ info@thaicgny.com
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงนัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฏร์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel. 212-754-1770 ext. 306

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า.jpg
JPG image [572.2 KB]
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า.jpg
JPG image [559.9 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306  หรือ e-mail : bangkoksunset@yahoo.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions