การจดทะเบียนหย่า

+ หลักเกณฑ์

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการจดทะเบียนหย่า

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

+ หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงของทั้ง 2 ฝ่าย 
  2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่ายพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด 
  3. ใบเปลี่ยนชื่อและ / หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
  4. แบบฟอร์มคำร้องในการขอจดทะเบียนหย่า (คำร้องนิติกรณ์, คำร้องขอจดทะเบียนหย่า, แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า)

 



หมายเหตุ : ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น หนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฯลฯ กับทางที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่เมืองไทย

+ ระยะเวลาการให้บริการ

 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ)

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า.jpg
JPG image [572.2 KB]
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า.jpg
JPG image [559.9 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306 ในเวลา 13.00 น. -16.00 น. 

(กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำบัตรประชาชน จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

หรือ e-mail : info@thaicgny.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions