การขอใบมรณบัตร (แจ้งตาย)

การยื่นคำร้องขอใบมรณบัตรในปัจจุบัน

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอใบมรณบัตรด้วยตนเอง

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำใบมรณบัตรเสร็จแล้ว

ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในใบมรณบัตรอีกครั้ง

ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน

 

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont

+ หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. มรณบัตรสหรัฐฯ หรือ  US Death Certificate  พร้อมสำเนา 1 ชุด

โดยก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ (US Death Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่วิธีการ 1, 2 และ 3 ดังนี้ (สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้)

 

ขั้นตอนที่ 1.1 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก County Clerk 

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก County Clerk, New York)

หมายเหตุ : *การรับรองเอกสารของ County Clerk ในบาง State จะต้องผ่านหน่วย County Clerk ก่อน ไม่เช่นนั้น หน่วยงานในขั้นตอนที่ 1.2 และ 1.3 จะไม่ดำเนินการรับรองเอกสารให้ เช่น นครนิวยอร์ก แต่บาง State ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่ 1.1 สามารถดำเนินการในขั้นตอนที่ 1.2 และ 1.3 ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1.2 นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองจาก County Clerk ไปดำเนินการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่น

 

ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบมรณบัตร)

 

นิวยอร์ก             แมสซาซูเซ็ตส์               เพนซิลเวเนีย          คอนเน็คติกัต

นิวเจอร์ซี            เวอร์มอน                     เมน                      โอไฮโอ

นิวแฮมเชียร์        โรดไอส์แลนด์

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York แล้ว

จะมีใบสีขาว (ตามตัวอย่าง) ปิดทับหน้าใบ Death Certificate)

ขั้นตอนที่ 1.3 นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1.2 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC

 

ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications

U.S. Department of State

600 19th Street 

NW Washington, DC 20006

 

Mailing Address:

Office of Authentications U.S.

Department of State CA/PPT/S/TO/AUT

44132 Mercure Circle

PO Box 1206 

Sterling, VA 20166-1206

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Department of State, Authentication Office, Washington DC แล้ว จะมีใบสีเหลือง (ตามตัวอย่าง) ปิดทับหน้าใบ Office of the Secretary)

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้ง 2 แห่งของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะยื่นต่อสถานกงสุลฯ เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ***

- สำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการส่งเอกสารไปรับรองกับทาง US. กรุณาคลิกที่ด้านล่างนี้

คลิก! เพื่อชมตัวอย่างขั้นตอนและอ่านรายละเอียดวิธิการของผู้ที่เคยส่งเอกสารไปผ่านการรับรองมาแล้ว

2. แบบฟอร์มนิติกรณ์ และ คำร้องขอใบมรณบัตรไทย อย่างละ 1 ชุด (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มจากไฟล์ pdf ด้านล่างนี้)

- คำร้องนิติกรณ์และคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
App_Dead.pdf
Adobe Acrobat document [315.6 KB]

3. ในกรณีที่ใบมรณบัตรท้องถิ่น (US Death Certificate) ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลเเละที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย

 

4. บัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิตและผู้แจ้ง พร้อมสำเนา 1 ชุด ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

5. ทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

 

6. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ จดหมายต่างๆ ที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เเจ้ง เป็นต้น

 

7. รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตั้งแต่ ข้อที่ 1-6 แล้วส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น ด้วยการถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารให้ชัดเจน ส่งมาที่ e-mail:yong@thaicgny.com เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับให้ท่านทราบเพื่อนัดวันนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายื่นในขั้นตอนต่อไป

 

8. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอใบมรณบัตรด้วยตนเอง และเมื่อใบมรณบัตรเสร็จแล้ว ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในใบมรณบัตรอีกครั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

9. "หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือกรอกคำร้องไม่ถูกต้องภายใน 2 สัปดาห์ (15 วัน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยื่นตรวจเอกสารของท่าน โดยท่านจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใหม่ และในขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงการตรวจสอบเอกสารเท่านั้น มิใช่การยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการทำมรณบัตรแต่อย่างใด"

 

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการจองคิวเพื่อขอมรณบัตรไทย  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า ฯลฯ) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจสอบก่อนที่จะทำการจองคิวที่ e-mail: yong@thaicgny.com

 

เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตัวจริงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็สามารถโทรนัดวันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวยื่นเรื่องได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น (เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานด้านนิติกรณ์ในวันพุธและวันศุกร์)

 

นัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel.212-754-1770 ext. 301

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้องอื่นๆ

- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการมรณบัตรฯ
แบบฟอร์มคำร้องและบันทึกสอบปากคำ.pdf
Adobe Acrobat document [109.4 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- รายการเอกสารสำหรับการแจ้งตาย
รายการเอกสารสำหรับการแจ้งตาย.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร

Tel. 212-754-1770 ext. 301 

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions