การขอใบมรณบัตร (แจ้งตาย)

การยื่นคำร้องขอใบมรณบัตรในปัจจุบัน

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอใบมรณบัตรด้วยตนเอง

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำใบมรณบัตรเสร็จแล้ว

ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในใบมรณบัตรอีกครั้ง

ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน

+ หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการแจ้งขอใบมรณบัตรไทย 1 ชุด

2. มรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว (ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าอีกจำนวน 1 ชุด)

                ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำมรณบัตรท้องถิ่นของผู้เสียชีวิตที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ (US Death Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้ ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร)

นิวยอร์ก             แมสซาซูเซ็ตส์               เพนซิลเวเนีย          คอนเน็คติกัต

นิวเจอร์ซี            เวอร์มอน                     เมน                      โอไฮโอ

นิวแฮมเชียร์        โรดไอส์แลนด์

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York)

ขั้นตอนที่ 2 นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

(ตัวอย่างจะมีลักษณะนี้เมื่อผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ)

Physical Address:

Office of Authentications

U.S. Department of State

600 19th Street,

NW Washington, DC 20006

 

Mailing Address:

Office of Authentications U.S.

Department of State CA/PPT/S/TO/AUT

44132 Mercure Circle

PO Box 1206

Sterling, VA 20166-1206

 

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่จะยื่นต่อสถานกงสุลฯ เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

3. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางไทย ตัวจริง ของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. ใบสมรสของผู้เสียชีวิต (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

5. สำเนาเอกสารของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร เช่น บัตรประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารประจำตัวท้องถิ่นใน USA. เป็นต้น

6. ท่านสามารถส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะเดินทางเข้ามายื่นเอกสารด้วยตนเอง ด้วยการสแกน ถ่ายภาพ (ให้ชัดเจน) และส่งมาที่ e-mail : info@thaicgny.com (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเมื่อเอกสารถูกต้องแล้ว)

7. ผู้ร้องต้องเดินทางเข้ามายื่นขอทำใบมรณบัตรที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ไม่สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้ โดยจะต้องลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการ (คลิก...ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำสูติบัตร)

8. เมื่อใบมรณบัตรเสร็จแล้ว ผู้ร้องจะต้องเดินทางเข้ามารับด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการจองคิวเพื่อขอใบมรณบัตร  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ info@thaicgny.com หรือ bangkoksunset@yahoo.com เมื่อท่านได้รับการยืนยันว่าเอกสารครบและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น

วิธีส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบและการจองคิว 

เปิดเฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วเท่านั้น)

  • กรุณาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : bangkoksunset@yahoo.com หรือ info@thaicgny.com
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงนัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฏร์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel. 212-754-1770 ext. 306

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

- การขอมรณบัตรไทย
การขอมรณบัตรไทย.pdf
Adobe Acrobat document [299.3 KB]
- รายการเอกสารสำหรับการแจ้งตาย
รายการเอกสารสำหรับการแจ้งตาย.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอมรณบัตรไทย
App_Dead.pdf
Adobe Acrobat document [315.6 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการมรณบัตรฯ
MX-2616N_20180112_115228.pdf
Adobe Acrobat document [20.4 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306  หรือ e-mail : bangkoksunset@yahoo.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions