งานนิติกรณ์

            ให้บริการการรับรองคำแปลเอกสารราชการ รับรองลายมือชื่อ การมอบอำนาจหรือมอบฉันทะในเรื่องทั่วไปและการมอบอำนาจในเรื่องที่ดิน เป็นต้น

!! คำเตือน !!

สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีกรุณาลงทะเบียนจองคิว (Appointment) งานด้านนิติกรณ์ (ยกเว้น Legalization) ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานกงสุล!!! ได้ที่ Menu ด้านบน !!!

             ตัวอย่างคำแปลฟอร์มเอกสารทะเบียนราษฎร์ การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่นๆ (โปรดคลิกลิงค์ข้างล้าง) เพื่อประกอบการแปลให้สอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับเอกสารภาษาไทย

              โดยตัวอย่างคำแปลนี้เป็นเพียงแนวทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องในการจัดทำเอกสารเพื่อนำมารับรองกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ส่วนการจัดทำเอกสารคำแปลผู้ร้องจะต้องดำเนินการแปลด้วยตนเองหรือสามารถให้ผู้อื่นจัดทำให้ โดยผู้ร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

คำร้องนิติกรณ์

คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions