งานนิติกรณ์

              เพื่อความสะดวกกับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เราพร้อมจะให้คำปรึกษาและให้บริการงานทะเบียนราษฏร์และงานนิติกรณ์กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire 

            ให้บริการการรับรองคำแปลเอกสารราชการ รับรองลายมือชื่อ การมอบอำนาจ รับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

             ตัวอย่างคำแปลฟอร์มเอกสารทะเบียนราษฎร์ การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่นๆ (โปรดคลิกลิงค์ข้างล้าง) เพื่อประกอบการแปลให้สอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับเอกสารภาษาไทย

              โดยตัวอย่างคำแปลนี้เป็นเพียงแนวทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องในการจัดทำเอกสารเพื่อนำมารับรองกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ส่วนการจัดทำเอกสารคำแปลผู้ร้องจะต้องดำเนินการแปลด้วยตนเองหรือสามารถให้ผู้อื่นจัดทำให้ โดยผู้ร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

คำร้องนิติกรณ์

คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions