งานนิติกรณ์

            ให้บริการการรับรองคำแปลเอกสารราชการ รับรองลายมือชื่อ การมอบอำนาจ รับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

              เพื่อความสะดวกกับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เราพร้อมจะให้คำปรึกษาและให้บริการงานทะเบียนราษฏร์และงานนิติกรณ์        กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Massachusetts, Maine และ New Hampshire 

- หลักฐานประกอบคำร้องเช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่หมดอายุจะใช้ประกอบคำร้องไม่ได้

- ผู้ที่ต้องการรับบริการงานด้านนิติกรณ์ จะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ (ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อมอบอำนาจในเรื่องต่างๆ)

หนังสือยินยอม (เพื่อให้บุตรหรือธิดาทำหนังสือเดินทาง / อนุญาตคู่สมรสขายที่ดิน ฯลฯ)

รับรองเอกสารทั่วไป / รับรองสำเนา (เพื่อทำ Tax. ID หรือสูติบัตรสูญหาย)

ดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

รับรองการศึกษาเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รับรองเอกสารต่างประเทศ (เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน USA. ต้องการนำไปใช้ที่ประเทศไทย)

รับรองลายมือชื่อทั่วไป (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารไปยื่นเรื่องที่ประเทศไทย)

รับรองการแปลเอกสารราชการไทย (เอกสารไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานของทาง USA.

คำร้องนิติกรณ์

คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions