การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

การยื่นคำร้องขอทำใบรับรองลายมือชื่อในปัจจุบัน 

               ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง            ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont

ข้อมูลทั่วไป

 

             การรับรองลายมือชื่อหรือลงลายมือชื่อเพื่อรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปทำธุรกรรมเรื่องต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับธนาคารหรือทำสัญญาเงินกู้    การขอรับเงินประกันสังคมในประเทศไทย ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตัวเองเพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
 

1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
2. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน หน้าที่มีรูปถ่าย 2 ชุด 
3. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

4. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

5. ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สะดวกจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับเอกสารคืน กรุณาเตรียมซองไปรษณีย์ ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน) ติดแสตมป์และจ่าหน้าที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย เพื่อทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ดำเนินการส่งเอกสารของท่านกลับคืนทางไปรษณีย์ (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สูญหายทางไปรษณีย์)

6. ต้องจองคิวเข้ารับบริการ (กดที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อทำการจองคิว)

7. สำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

 

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW 

เพื่อลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

การทำหนังสือมอบอำนาจ ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิว

เข้ารับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

 + เวลาการให้บริการ 

 

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันพฤหัส และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันจันทร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น.

การส่งกลับเอกสารทางไปรษณีย์

  1. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสตมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022)

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

แบบฟอร์มต่างๆ 

1. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154521.pdf
Adobe Acrobat document [12.8 KB]

2. หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลด)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154503.pdf
Adobe Acrobat document [25.7 KB]

3. หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล (Agreement for Marriage Name)  (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154425.pdf
Adobe Acrobat document [29.3 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions