การรับรองเอกสารทั่วไปและรับรองสำเนา

(ของราชการไทย)

 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont

ข้อมูลทั่วไป

 

             สถานกงสุลใหญ่ให้บริการรับรองเอกสารทั่วไป เช่น การรับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทยเพื่อไปทำ Tax ID. หรือ การรับรองบัตรประชาชน และใบขับขี่ เพื่อไปดำเนินการติดต่อ        ยื่นเรื่องทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

 

             ***ส่วนกรณีต้องการรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปทำเรื่องเกี่ยวกับธนาคารหรือขอรับเงินประกันสังคมในประเทศไทย ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตัวเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (คลิก...รับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป)

เอกสารที่ใช้

 

1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงพร้องสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

3. กรณีที่ต้องการรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะต้องเดินทางมาขอรับคำร้องและลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

4. ค่าธรรมเนียม ชุดละ $15.- (เตรียมเงินสดให้พอดี)

4. ต้องจองคิวเข้ารับบริการ (กดที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อทำการจองคิว)

5. สำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW 

เพื่อลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสารทั่วไปและรับรองสำเนา

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

การยื่นและส่งกลับเอกสารทางไปรษณีย์

 1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
 2. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order, Payable to "Royal Thai Consulate General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 และ ด้านขวาให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของตัวท่านเอง) ไม่รับเช็กส่วนตัวหรือเงินสด
 4. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสตมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง
 6. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่ 
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

 + เวลาการให้บริการ 

 

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันพฤหัส และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันจันทร์)
 • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น.

ผู้ร้องยื่นเรื่องมาทางไปรษณีย์

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ( 7 วัน)

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions