หนังสือมอบอำนาจ

การยื่นคำร้องขอทำใบมอบอำนาจในปัจจุบัน ผู้ร้องจะต้อง

เดินทางมายื่นคำร้องขอทำใบมอบอำนาจด้วยตนเองที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont

+ หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 

1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ดาว์นโหลดคำร้องจากไฟล์ PDF)

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป
MX-2616N_20180111_154155.pdf
Adobe Acrobat document [27.5 KB]

2. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หน้าที่มีรูปถ่าย 2 ชุด 

3. ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

4. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำเรื่องมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

5. ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สะดวกจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับเอกสารคืน กรุณาเตรียมซองไปรษณีย์ติดแสตมป์และจ่าหน้าที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย เพื่อทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ดำเนินการส่งเอกสารของท่านกลับคืนทางไปรษณีย์ (ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สูญหายทางไปรษณีย์)

6. ต้องจองคิวเข้ารับบริการ (กดที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อทำการจองคิว)

7. สำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW 

เพื่อลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือมอบอำนาจ

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

การทำหนังสือมอบอำนาจ ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิว

เข้ารับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

*** หมายเหตุ : ถ้าผู้มอบอำนาจไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย ต้องนำสำเนาหนังสือเดินไปผ่านการรับรองจาก the Office of Authentications, U.S. Department of State  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำหนังสือเดินทางของทางสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร)

นิวยอร์ก             แมสซาซูเซ็ตส์               เพนซิลเวเนีย          คอนเน็คติกัต

นิวเจอร์ซี            เวอร์มอน                     เมน                      โอไฮโอ

นิวแฮมเชียร์        โรดไอส์แลนด์

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York)

ขั้นตอนที่ 2 นำสำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

(ตัวอย่างจะมีลักษณะนี้เมื่อผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ)

Physical Address:

Office of Authentications

U.S. Department of State

600 19th Street,

NW Washington, DC 20006

 

Mailing Address:

Office of Authentications U.S.

Department of State CA/PPT/S/TO/AUT

44132 Mercure Circle

PO Box 1206

Sterling, VA 20166-1206

 

*** หนังสือเดินทางที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่จะยื่นต่อสถานกงสุลฯ เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

 + เวลาการให้บริการ 

 

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

การส่งกลับเอกสารทางไปรษณีย์

  1. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

+ คลิก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

1. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154155.pdf
Adobe Acrobat document [27.5 KB]

2. หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154221.pdf
Adobe Acrobat document [28.0 KB]

3. หนังสือมอบอำนาจสำหรับคัดสำเนา (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154242.pdf
Adobe Acrobat document [31.8 KB]

4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154307.pdf
Adobe Acrobat document [31.5 KB]

5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง (คลิ๊กที่ไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
MX-2616N_20180111_154326.pdf
Adobe Acrobat document [34.4 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions