การยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมฯ 

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont

หนังสือยินยอมฯ

(อนุญาตให้ บุตร-ธิดา ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

ทำหนังสือเดินทางที่เมืองไทย / หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ที่ดิน))

              สถานกงสุลใหญ่ให้บริการทำหนังสือยินยอมเพื่อให้บุตรหรือธิดาที่อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี ดำเนินการทำหนังสือเดินทางที่เมืองไทย ในขณะที่บิดาหรือมารดา 
ไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยไปลงนามเซ็นชื่ออนุญาตให้ทำหนังสือเดินทางได้ โดยผู้ร้องจะต้องเดินทางมาดำเนินการทำหนังสือยินยอมลงนามเซ็นชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
 

1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมฯ อย่างละ 1 ชุด

2. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด 

3. เอกสารของบุตรหรือธิดา เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เป็นสำเนาได้)
4. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

5. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

6. ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สะดวกจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับเอกสารคืน กรุณาเตรียมซองไปรษณีย์ติดแสตมป์ แบบ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ต้องจองคิวเข้ารับบริการ (กดที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อทำการจองคิว)

8. สำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

 

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW 

เพื่อลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือยินยอมฯ

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

การทำหนังสือยินยอมฯ ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิว

เข้ารับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

 + เวลาการให้บริการ 

 

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันพฤหัส และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์ โดยจะนัดรับเพื่อคืนเอกสารในวันจันทร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น.

การส่งกลับเอกสารทางไปรษณีย์

  1. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

แบบฟอร์มคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
MX-2616N_20180111_154521.pdf
Adobe Acrobat document [12.8 KB]

- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 20 ปี ทำ นสด.
หนังสือให้ความยินยอมผู้เยาว์ทำ นสด..pdf
Adobe Acrobat document [204.6 KB]

- หนังสือมอบอำนาจให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางไปทำหนังสือเดินทางกับผู้อื่น (โดยปกติจะต้องมีบิดาหรือมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง คนใดคนหนึ่งไปลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางไปทำ นสด. กับผู้อื่น
หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพาผู้เยาว์ไปท[...]
Adobe Acrobat document [346.3 KB]

- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางระหว่างประเทศกับผู้ที่มิใช่บิดาหรือมารดา 

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางระหว่างประเทศกับผู้ที่มิใช่บิดาหรือมารดา
MX-2616N_20180111_154444.pdf
Adobe Acrobat document [13.3 KB]

- หนังสือยินยอมของคู่สมรส (เรื่องที่ดิน)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ที่ดิน)
MX-2616N_20220217_172822.pdf
Adobe Acrobat document [140.0 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions