การยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมฯ 

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ไม่สามารถยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้

หนังสือยินยอมฯ

(อนุญาตให้ บุตร-ธิดา ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

ทำหนังสือเดินทางที่เมืองไทย)

              สถานกงสุลใหญ่ให้บริการทำหนังสือยินยอมเพื่อให้บุตรหรือธิดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ดำเนินการทำหนังสือเดินทางที่เมืองไทย ในขณะที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยไปลงนามเซ็นชื่ออนุญาตให้ทำหนังสือเดินทางได้ โดยผู้ร้องจะต้องเดินทางมาดำเนินการทำหนังสือยินยอมลงนามเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
 

1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมฯ อย่างละ 1 ชุด

2. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หน้าที่มีรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด 

3. เอกสารของบุตรหรือธิดา เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เป็นสำเนาได้)
4. ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

5. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

6. ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สะดวกจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับเอกสารคืน กรุณาเตรียมซองไปรษณีย์ติดแสตมป์และจ่าหน้าที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย เพื่อทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ดำเนินการส่งเอกสารของท่านกลับคืนทางไปรษณีย์

 

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการรับรองการแปลเอกสารราชการไทย

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันพุธและวันศุกร์ โดยไม่ต้องจองคิว)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

 + เวลาการให้บริการ 

เปิดเฉพาะ วันพุธ และ วันศุกร์ (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น. (สามารถใช้บริการส่งกลับทางไปรษณีย์แบบ USPS Express Mail จำนวน $26.95.- หรือ ชำระค่าไปรษณีย์จำนวน $27.- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งกลับ กรณีสูญหายทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)

แบบฟอร์มคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
MX-2616N_20180111_154521.pdf
Adobe Acrobat document [12.8 KB]
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ยินยอมผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์[...]
Adobe Acrobat document [238.2 KB]
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ยินยอมผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์.[...]
Adobe Acrobat document [213.7 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306, 311

หรือที่ e-mail : yong@thaicgny.com

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions