งานบัตรประจำตัวประชาชน

           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 สำหรับประชาชนคนไทย ที่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อนแล้ว มีความสนใจที่จะทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ หรือ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ สามารถเดินทางมารับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

!! คำเตือน !!

สำหรับผู้ที่ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 60 ปี กรุณาลงทะเบียนจองคิว (Appointment) ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานกงสุล!!! ได้ที่ Menu ด้านบน !!!

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

 1. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด และประสงค์จะทำบัตรประชาชนใบใหม่
 2. มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรฯ ให้ตรงกับข้อมูลที่ประเทศไทย
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางมาเรียนหรือทำงานในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน
 5. กรณีบัตรฯ สูญหายจะต้องมี State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับพิสูจน์สถานที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประชาชนไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า (ที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งหมดอายุหรือชำรุด)
 2. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ เป็นต้น
 3. คำร้องขอทำบัตรประชาชนใบใหม่จำนวน 1 ชุด

 

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำบัตรประชาชน

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรสูญหาย เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เปลี่ยนบัตรในกรณีบัตรชำรุด จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

เวลาทำการ

 • เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)

คำแนะนำ

 • ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่านซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนเป็นผลให้การบริการล่าช้าและอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
 • สำหรับผู้ที่ขาดการติดต่อกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอมาเป็นระยะเวลานาน มีหลักฐานเป็นบัตรประชาชนใบเก่าหรือหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะต้องนำพยานบุคคลที่เป็นคนไทยและต้องนำบัตรประชาชนไทยติดตัวมาด้วยเพื่อมายืนยันความเป็นคนไทยให้กับคุณ

คลิก...ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำร้อง

1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน
คำร้องบัตรประชาชน แก้ไขแล้ว.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]

- ในกรณีที่อ่านรายละเอียดแล้วไม่เข้าใจ ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยแนะนำให้เปิดคลิปเสียงจากทางเจ้าหน้าที่รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กรณีบัตรประชาชนสูญหาย เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 • บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้าน (สำเนาหรือตัวจริง)
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เช่น State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์
 • แบบฟอร์มการขอทำบัตรประชาชนและเอกสารสอบสวนฯ
 • ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ (กรุณาชำระเป็นธนบัตรและเตรียมให้พอดี)
 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น รวมถึงผู้ที่มาท่องเที่ยว ศึุกษาต่อหรือฝึกงานในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ใน USA ไม่เกิน 6 เดือน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่จะต้องเดินทางกลับไปทำบัตรฯ ใหม่ที่ประเทศไทย

คลิก...ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำร้อง

1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน
คำร้องบัตรประชาชน แก้ไขแล้ว.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]
2. แบบฟอร์มคำร้องสอบสวน
แบบฟอร์มบันทึกสอบสวนบัตรประชาชน.jpg
JPG image [481.0 KB]

หมายเหตุ : บัตรประชาชนไทยไม่สามารถใช้แทน State ID. ได้ ดังนั้นจึงควรพกพาหนังสือเดินทางไทยเมื่อต้องพบเจอกรณีการขอตรวจค้นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานบัตรประชาชน

Tel. 212-754-1770 ext. 302 ในเวลา 13.00 น. -16.00 น. 

(กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำบัตรประชาชน จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

หรือ e-mail : info@thaicgny.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions