งานบัตรประจำตัวประชาชน

           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 สำหรับประชาชนคนไทย ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้ว มีความสนใจที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ หรือ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ สามารถเดินทางมารับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

 1. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด และประสงค์จะทำบัตรฯ ใบใหม่
 2. มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรฯ ให้ตรงกับข้อมูลที่ประเทศไทย
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางมาเรียนหรือทำงานในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน
 5. กรณีบัตรฯ สูญหายจะต้องมี State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับพิสูจน์สถานที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า (ที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งหมดอายุหรือชำรุด)
 2. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ เป็นต้น
 3. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่จำนวน 1 ชุด
1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน
คำร้องบัตรประชาชน แก้ไขแล้ว.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]

หลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ร้องที่เดินทางมาทำบัตรประชาชน

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการผู้ร้องที่จองคิวและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ

2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ

 

หมายเหตุ : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการดังนี้

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวมากกว่า 1 ครั้ง (อย่าจองซ้ำ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องเลื่อนวันรับบริการ ขอความกรุณาให้ดำเนินการยกเลิกการจองครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้เดินทางเข้ามารับบริการ)

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะเดินทางเข้ามารับบริการ

- ขอความกรุณาอย่าใช้ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้อืน หรือ สร้างชื่อและที่อยู่ที่ไม่มีตัวตน (นามแฝงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้) มาจองคิวเข้ารับบริการโดยมีเจตนาที่จะไม่เข้ามารับบริการ

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อลงทะเบียนจองคิว

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการโดยไม่ต้องจองคิว)

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรสูญหาย เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เปลี่ยนบัตรในกรณีบัตรชำรุด จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

เวลาทำการ

 • เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)

คำแนะนำ

 • ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่านซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนเป็นผลให้การบริการล่าช้าและอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
 • สำหรับผู้ที่ขาดการติดต่อกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอมาเป็นระยะเวลานาน มีหลักฐานเป็นบัตรประชาชนใบเก่าหรือหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะต้องนำพยานบุคคลที่เป็นคนไทยและต้องนำบัตรประชาชนไทยติดตัวมาด้วยเพื่อมายืนยันความเป็นคนไทยให้กับคุณ

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้าน (สำเนาหรือตัวจริง)
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เช่น State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์
 • แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารสอบสวนฯ
 • ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ (กรุณาชำระเป็นธนบัตรและเตรียมให้พอดี)
 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น รวมถึงผู้ที่มาท่องเที่ยว ศึุกษาต่อหรือฝึกงานในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ใน USA ไม่เกิน 6 เดือน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่จะต้องเดินทางกลับไปทำบัตรฯ ใหม่ที่ประเทศไทย

คลิก...ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำร้อง

1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
คำร้องบัตรประชาชน แก้ไขแล้ว.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]
2. แบบฟอร์มคำร้องสอบสวน
แบบฟอร์มบันทึกสอบสวนบัตรประชาชน.jpg
JPG image [481.0 KB]

หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่สามารถใช้แทน State ID. ได้ ดังนั้นจึงควรพกพาหนังสือเดินทางไทยเมื่อต้องพบเจอกรณีการขอตรวจค้นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ext. 304, 308 หรือ 311

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : info@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions