หนังสือเดินทาง (E-Passport) ระยะที่ 3

 

  • หนังสือเดินทาง (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit  ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง

 

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกทำหนังสือเดินทาง 5 ปี หรือ 10 ปี

 

  • ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องทำหนังสือเดินทาง 5 ปี

 

  • เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องเดินทางมาทำเล่มใหม่และสามารถมาดำเนินการ        ขอทำใหม่เล่มได้ก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ 1 ปี

 

  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นหากผู้ร้องที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใหม่เนื่องจากการสมรสหรือหย่า จะต้องทำเรื่องมอบอำนาจส่งกลับไปแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ (เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทย และนำหลักฐานการแก้ไขมาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 

คลิก...รายละเอียดการทำหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ

+ แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 308, 311

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่ Message Facebook

Royal Thai Consulate General New York หรือ e-mail : info@thaicgny.com)

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions