หนังสือเดินทาง (E-Passport) ระยะที่ 3

 

  • หนังสือเดินทาง (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องที่แท้จริงของหนังสือเดินทาง

 

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกทำหนังสือเดินทาง 5 ปี หรือ 10 ปี

 

  • ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องทำหนังสือเดินทาง 5 ปี

 

  • เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องเดินทางมาทำเล่มใหม่และสามารถมาดำเนินการขอทำใหม่เล่มได้ก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ 1 ปี

 

  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน ดังนั้นหากผู้ร้องที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องการให้ ชื่อ-นามสกุล ตามที่ต้องการเนื่องจากการสมรสหรือหย่า จะต้องทำเรื่องมอบอำนาจส่งกลับไปแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ (เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทย และนำหลักฐานการแก้ไขมาดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 

คลิก...รายละเอียดการทำหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ

+ แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions