การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี

(Emergency Passport-EP)

 

หนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุ 1 ปี ออกให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางปกติได้ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอหนังสือเดินทางที่กำลังส่งมาจากประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี จะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อน ซึ่งอาจใช้   
ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี มีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ

 

***ก่อนโทรศัทพ์นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรุณาส่งจดหมายชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน หลักฐานประกอบ (หากมี) และหนังสือเดินทางไทยหน้าที่มีรายละเอียดของท่านไปที่ info@thaicgny.com เพื่อพิจารณาการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

หลักฐานการขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุ 1 ปี 

 

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ชุด (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี
แบบฟอร์มหนังสือเดินทางฉุกเฉิน - EP form.[...]
Adobe Acrobat document [227.5 KB]

 

 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และถ่ายภาพ
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2") จำนวน 1 รูป
 • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
 • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่นำไปใช้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบนัดสัมภาษณ์ฯ ฯลฯ (print ออกมา
  บนกระดาษ) 
 • ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานีตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
 • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย, หลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเซ็นอนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่      ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้อง
  ดำเนินการทำหนังสือยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ (การทำหนังสือยินยอมจะต้องติดต่อที่อำเภอ หรือเขต หรือสถานทูต สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ท่านได้พำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมใบมรณบัตร
  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้น
  มาแสดงด้วย
 • ค่าธรรมเนียม $8.- (ชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี)

ผู้ร้องที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องจองคิวเข้ารับบริการ

 

***ในกรณีที่คิวเต็มไม่สามารถจองได้ กรุณาโทรนัดหมายเพื่อขอนัดวัน

และเวลา เพื่อเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

ที่หมายเลข Tel. 212-754-1770 ext. 304, 308 และ 311

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่

Message Facebook ของ Royal Thai Consulate General

New York หรือ e-mail : info@thaicgny.com)

สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์

จะโทรนัดหมายหรือไม่โทรนัดหมายก็ได้สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่หน้าผาก
  ถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบัง
  เพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลัง
  เป็นสีขาว
  ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions