เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

Emergency Travel Document (ETD)

 

สำหรับกรณีที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการทำหนังสือเดินทางปกติ

ที่ต้องใช้ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ได้ทัน

โดยสาเหตุเกิดจากหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือชำรุด สูญหาย

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)

ออกให้กับผู้ร้องกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น

มีอายุการใช้งานเพียงแค่ 30 วัน (นับจากวันที่ออกเอกสาร)

โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

หลักฐานที่ใช้ในการขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 

 • แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 1 ชุด (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
แบบฟอร์มขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
Emergency Travel Document (ETD) application form
แบบฟอร์มเอกสารเดินทางฉุกเฉิน - ETD form.[...]
Adobe Acrobat document [227.5 KB]

 

 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูป สแกนม่านตา รวมถึงเซ็นชื่อในเอกสาร
  เดินทางฉุกเฉินที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทำสำเนา 1 ชุด (print ออกมาบนกระดาษ) กรณีทีสายการบินต้องการเลขที่ของเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ให้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถาน
  กงสุลใหญ่ฯ (Tel.212-754-1770 ext. 301) เพื่อขอเลขที่ของเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2") จำนวน 1 รูป
 • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับหนังสือรับรองความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
 • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย, หลักฐานบัตรประจำคัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเซ็นอนุญาตในคำร้องต่อหน้า
  เจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ        จะต้องดำเนินการทำใบยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้ (การทำหนังสือยินยอมจะต้องติดต่อที่อำเภอ หรือเขต หรือสถานทูต สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ท่านได้พำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมใบมรณบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย
 • กรณีที่ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะต้องนำใบสุทธิ (สงฆ์) มาแสดงด้วย
 • การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินไม่เสียค่าธรรมเนียม
   

ผู้ร้องที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องจองคิวเข้ารับบริการ

 

***ในกรณีที่คิวเต็มไม่สามารถจองได้ กรุณาโทรนัดหมายเพื่อขอนัดวัน

และเวลา เพื่อเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

ที่หมายเลข Tel. 212-754-1770 ext. 304, 308 และ 311

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่

Message Facebook ของ Royal Thai Consulate General

New York หรือ e-mail : info@thaicgny.com)

สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์

จะโทรนัดหมายหรือไม่โทรนัดหมายก็ได้สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่หน้าผาก
  ถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบัง
  เพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เนื่องจากรูป
  ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็น
  สีขาว
  ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions